Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

23.09.2011. 17:10:57 - Klub SDP-a, ZS-a i A-HSS-a

Na Gradskom vijeću prezentacija projekta sanacije kamenoloma, pitanje odgovornosti još nerazjašnjeno

Na 16. sjednici  Gradskog vijeća Grada Pregrade predstavljen je idejni projekt sanacije kamenoloma od strane prof. I. Galića sa Rudarsko-naftno geološkog fakulteta u Zagrebu. Idejni projekt, koji se odnosi na razdoblje od naredne 20-22 godine koliko je potrebno za sanaciju kamenoloma i njegovo potencijalno pretvaranje u sportsko-zabavni centar,  nudi lijepu sliku daleke budućnosti  i plan kako u fazama doći do nje. Obzirom na stručnjake koji su sudjelovali u izradi idejnog projekta, nitko od vijećnika i vijećnica nije imao zamjerki na projekt. Nadamo se da će uskoro biti otvorna i javna rasprava, kako bi svi građani dobili uvid u viziju koju nam nude stručnjaci sa Rudarsko-naftno geološkog fakulteta.

 

No, ono što brine vezano uz priču oko Niskogradnje nije novi idejni plan sanacije, nego je nešto drugo. Ovo nije prvi plan sanacije kamenoloma i pitanje je koliko su provedbu ovog plana u stanju nadzirati oni pod čijim se nadzorom dogodio niz nepravilnosti i upitno zakonitih radnji u proteklih 6 godina?  Već nekoliko sjednica optužuju se dvije prošle uprave za kršenje zakona i kriminal, a na naše izravno pitanje što se misli poduzeti kako bi se sankcionirali odgovorni za navodni kriminal, konačno je dobiven odgovor da je o svemu obaviješteno Državno odvjetništvo. Kako to već ide sa svim kriminalom u ovoj zemlji, sada će svi govoriti: neka institucije pravne države rade svoj posao. Problem je što prema nekim informacijama institucije države su čak i blagoslovile neke od poteza bivše uprave. Sam profesor Galić još je jednom potvrdio da je eksploatacija kamenog materija u kamenolomu "Pregrada II"  izašla izvan gabarita u odnosu na ono što je bilo predviđeno projektom. Sjednici je prisustvovala i Marija Stanković, odgovorna za radove u kamenolomu, koja je pojasnila da su za sve radove u kamenolomu dobivali odobrenje od strane nadležnih inspekcija, pa tako i za povećanje eksploatacijskog polja. Nova uprava Niskogradnje tvrdi drugačije. A Nadzorni odbor se i dalje slaže sa svime što Uprava servira pred njih. U međuvremenu građani plaćaju.

Smatramo da je unatoč evidentnim greškama koje su počinjenje od strane prijašnje Uprave, za što sigurno snosi veliki dio odgovornosti i Nadzorni odbor, koji je te Uprave postavljao i dužan je nadzirati njihov rad, u ovom trenutku za Niskogradnju najbitnije da preživi i da se kamenolom sanira. Radnike, voditelje sa dugogodišnjim iskustvom rada u kamenolomu, treba uključiti u izradu projekta za njegovu sanaciju, a ne da takve stvari saznaju na sjednicama Gradskog vijeća. Nova Uprava tu čini veliku grešku, jer očito pod diktatom pojedinaca iz Gradske vlasti, nastoji riješiti problem samostalno i ad hoc. Praksa koju ima HDZ sve ove godine u Pregradi, a to je ulaženje u projekte bez jasnih i zatvorenih financijskih konstrukcija, nastavlja se i dalje. Stoga ćemo tražiti da se za ovu sanaciju kamenoloma osigura stručna supervizija te da se izvješća o napretku sanacije redovno prezentiraju Gradskom vijeću i javnosti, kako se nikada više ne bi ponovila današnja situacija u koju se došlo zbog nekompetentnosti   Nadzornog odbora na čelu sa predsjednicom NO Vilmicom Kapac.

A kada smo već kod nezatvorenih financijskih konstrukcija, na sjednici smo između ostalog informirani o činjenici da je zbog projektantskih propusta grad uložio dodatnih – neplaniranih - 112 000 kuna u Đački dom kako bi on mogao dobiti sve potrebne dozvole. Istovremeno, Fond za energetsku učinkovitost nije pokrio 40% ugovorenog iznosa za prvu etapu izgradnje PŠ Stipernica i dogradnju Dječjeg vrtića, već je priznao samo 28% vrijednosti radova u Stipernici i 12% na vrtiću. Na naše pitanje kako ćemo pokriti razliku i kako ćemo financirati dovođenje tih objekata u funkciju i kada će to biti, kao i obično nismo dobili suvisli odgovor. Unazad par sjednica stalno se priča o prijavljivanju na neke europske fondove, a kad smo upozorili da nam za privlačenje sredstava iz fondova trebaju stručni i za to educirani ljudi u gradskoj upravi, onda su se svi grohotom nasmijali govoreći kako eto mi smo mladi pa neka se školujemo. Vjerujem da građanima nekompetentnost gradske uprave i vlasti nije nimalo smiješna. Također je opet postavljeno pitanje sufinanciranja učeničkog prijevoza, naročito za one učenike koji sukladno zakonskim obvezama nemaju pravo na prijevoz na što smo dobili odgovor da nam slijedi negativni rebalans i da novaca nema. Zanimljivo je kako za neke stvari novaca uvijek ima (đački dom, putni troškovi gradonačelnice, izgradnja visokog učilišta), a za neke nikad nema (prijevoz učenika, osnovna škola).

 

A sada se na tren vratimo na početak sjednice koji je izgledao kao iz rubrike Bizarnosti. Uobičajena je praksa da na kraju sjednice postoji točka Razno pod kojom se pita sve ono što nije tema drugih točaka, a ta točka istovremeno mijenja i aktualni sat koji su vladajući još na početku mandata odbili uvrstiti u poslovnik. Ovaj put točke Razno nije bilo na dnevnom redu i naivno misleći da se radi o previdu zamolili smo da se kao i obično doda ta točka. Na to smo dobili objašnjenje da bi to previše odužilo sjednicu i da zbog prezentacije idejnog projekta ovoga puta nećemo imati mogućnost postavljanja pitanja. Opozicijski Klub vijećnika tražio je glasovanje i vladajući su glasovali protiv. Do sada su odbili razne točke, uglavnom bez razumnih objašnjenja, ali to se moglo očekivati. No da će nam se odbiti točka razno samo zato jer se radi o našem zahtjevu, to je već za ne vjerovati.

U prilogu možete pročitati izvješće Gradonačelnice o radu u prvoj polovici ove godine.

Reklama