Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

21.12.2011. 11:34:24 - Klub SDP-ZS-A-HSS

Vladajući ponovo protiv skidanja povlastica

Na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade izglasan je plan proračuna Grada Pregrade za 2012. god. u ukupnom iznosu od 9,5 milijuna kuna. Prije izglasavanja proračuna donesene su i prve izmjene proračuna za 2011. Godinu, pa je tako od planiranih 11.2  milijuna kuna, realizirano tek 9,2 mil. kuna. Pritom je najveće smanjenje u stavki koja se odnosi na izgradnju komunalne infrastrukturu (asfaltiranje nerazvrstanih cesta i izgradnje javne rasvjete) gdje je od planiranih 750.000 kn realizirano samo 92.000 kn.

Klub vijećnica i vijećnika SDP-ZS-A-HSS bio je protiv takvog rebalansa proračuna, smatrajući da je nedopustivo tako veliko smanjivanje stavaka koje se odnose na izgradnju  i održavanje komunalne infrastrukture i da su se u proračunu mogle pronaći uštede na nekim drugim stavkama.

Što se tiče proračuna za 2012. god. oporbeni klub uputio je u proceduru ukupno jedanaest amandmana kojima se (smanjivanjem troškova službenih putovanja gradonačelnice, troškova usluge promidžbe i informiranja, troškova reprezentacije i troškova za naknade predstavničkih i izvršnih tijela) željelo otvaranjem novih stavaka i povećanjem nekih postojećih osigurati sredstava za pomoć najugroženijim umirovljenicima (zanimljivo da je i vijećnik HSU glasao kao i prošle godine protiv takvog prijedloga), za sufinanciranje izgradnje autobusnih kućica i ugibališta, za unapređenje sigurnosti okoliša dječjeg vrtića itd. Smatrajući da proračun jednoga Grada i u današnjim kriznim vremenima, kada su izvorni prihodi smanjeni, ipak treba i voditi računa i razvoju, predložili smo da uvećaju stavke koje se odnose na stručno usavršavanje djelatnika Gradske uprave, kako bi se mogli educirati za izradu projekata kojim bi mogli konkurirati za EU fondove. Međutim vladajuće vijećnice i vijećnici očito ne smatraju potrebnim da Grad Pregrada dobije dodatna sredstava, jer su joj valjda po njima ova postojeće dostatna. Za njihove naknade, službena  putovanja i ostalo će se naći, za nešto novo i inventivno koje bi moglo pokrenuti gospodarstvo i zaposliti ljude to već teško. Zadnji amandman koji smo predložili odnosio se je na sufinanciranje prijevoza učenika Osnovne škole koji žive u pregradskim selima, a Zakon im ne omogućava besplatan prijevoz,prijedlog je bio da se u planu proračuna stavka  "Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava", smanji na simboličnu razinu od 1.000 kn i da time kao vijećnici odricanjem od svojih naknada pokažemo da mi, makar Zakon nekoga tretira drukčije,  smatramo da svi naši stanovnici imaju jednaka prava bez obzira na njihovo prebivalište.

O svim ovim amandmanima vladajući predvođeni predsjednikom njihovog kluba vijećnika  Vjekoslavom Gorupom nisu željeli  raspravljati, pa čak niti glasati o njima. Objašnjenje je bilo da su sve stavke koje smo predložili već u proračunu. Nadamo se da će proračun uskoro biti dan na uvid građanima, kako bi oni sami donijeli sud tko je ovdje u pravu.

Osim proračuna spomenimo da je i oporbeni klub tražio od gradonačelnice i izvještaj o situaciji u Niskogradnji i informiranje  o postupku sanaciju kamenoloma Pregrada II, međutim ta točka nam je već na početku sjednice skinuta sa dnevnog reda pa osim šturog objašnjenja direktora Niskogradnje pod točkom razno, konkretnih odgovora o tome kada će se otvoriti javna rasprava o kamenolomu i koje se to istražne radnje od strane pravosudnih tijela vrše u Niskogradnji nismo dobili.

Reklama