Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

10.12.2013. 20:59:20 - Grad Pregrada

Sazvana peta sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća gospodin Zlatko Šorša sazvao je petu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade koja će se održati u četvrtak, 12. prosinca 2013. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 18:00 sati uz sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 4.  sjednice Gradskog vijeća;
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. izmjena i dopuna Proračuna grada Pregrade za 2013. godinu;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna grada Pregrade za 2014. godinu;

4. Razmatranje i prihvaćanje nalaza državne revizije za učinkovitost održavanja nerazvrstanih cesta;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Izjave o osnivanju dioničkog društva za vodoopskrbu i odvodnju;
6. Razmatranje prijedloga izmjene Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika;
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini te prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini;
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata komunalne infrastrukture u 2013. godini te prijedloga Programa izgradnje objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini;
9. Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića "Naša radost" za 2013/14 godinu i financijskog izvješća za 2012. godinu;
10.Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada Glazbene škole Pregrada za pedagošku 2013/14. godinu;
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Pregrade;
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu;
13. Razmatranje prijedloga Zagorske javne vatrogasne postrojbe i donošenje adekvatnog zaključka u svezi toga;
14. Razmatranje zahtjeva Cesarec Tehno-Promet d.o.o. za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za tržni centar i za čišćenje snijega u zimskim uvjetima;
15. Razno.

Materijali za ovu sjednicu nalaze se na službenim stranicama.

Reklama