Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

27.03.2011. 17:39:17 - Klub SDP-a, ZS-a i A-HSS-a

"Polugodi筺je izvje规e gradona鑕lnice: konkretnih rezultata nema"

U srijedu 23. o緐jka odr綼na je 13. sjednica Gradskog vije鎍 grada Pregrade. Sredi筺ja to鑛a dnevnog reda bilo je polugodi筺je izvje规e gradona鑕lnice za razdoblje 1. srpanj do 31. prosinac 2010. godine. Uz 鑙njenicu da je izvje规e 箃uro i nepotpuno (recimo u izvje规u nema niti rije鑙 o kulturi, udrugama, turizmu i ostalim podru鑚ama od posebne brige lokalne samouprave) i ovo izvje规e je pokazalo da pregradska vlast zna raditi samo sa dr綼vnim dotacijama. Kada nema dotacija, u gradu se ni箃a ne doga餫. S izuzetkom ulaganja dr綼vnih sredstava u vrti i podru鑞u 筴olu u Stipernici, u gradu jedva da se promijenila 綼rulja na javnom rasvjetnom tijelu. Na ure餰nje nerazvrstanih cesta potro筫no je mizernih 92 000 kuna - 9 200 kuna po mjesnom odboru!  Istovremeno je potro筫no 55 000 kuna na slu綽ena putovanja gradskih du緉osnika, no stvarno je pitanje kamo su to putovali kad novih novaca iz dr綼ve nema, poslovna zona zjapi poluprazna, novih radnih mjesta nema. No, na te primjedbe Gradona鑕lnica odgovara gromoglasnom ti筰nom.

Opozicijski vije鎛ici od po鑕tka mandata upozoravaju da se moramo mo鎖 i sami brinuti za grad i da je nu緉o da se okrenemo prema europskim fondovima kroz suradnju sa Zagorskom razvojnom agencijom koja je po pitanju povla鑕nja sredstava iz europskih fondova u samom vrhu. No, to se uporno ignorira, kao 箃o se uporno ignoriraju opozicijski zahtjevi za osnivanjem Savjeta mladih, za raspravom o gospodarstvu, za prora鑥nskom stavkom za bo緄鎛ice umirovljenicima i pomo radnicima bez posla, za raspisivanjem natje鑑ja za udurge i sve ostale inicijative. Sami sebi dovoljni, nisu 鑑k spremni niti govoriti u Gradskom vije鎖. Naime i ova je sjednica pro筶a bez da se iz redova vladaju鎖h vije鎛ika 鑥o ikakav glas.

Rad vladaju鎒 koalicije u Pregradi mo綿a najbolje opisuje re鑕nica iz izvje规a Gradona鑕lnice: "Neki pomaci su u鑙njeni, neki prijedlozi postavljeni, neke postavke prihva鎒ne, me饀tim, konkretnih rezultata nema.".

Reklama