Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

16.05.2014. 11:17:40 - Grad Pregrada

Održana osma sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Foto: Grad Pregrada

U četvrtak, 15.05. 2014. godine održana je osma sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade u novom sazivu sa 12 prisutnih vijećnika, na kojoj se našlo 15 točaka dnevnog reda. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice, vijećnici su pristupili razmatranju ostalih točaka dnevnog reda. Druga točka dnevnog reda odnosila se na prijedlog i donošenje godišnjeg i srednjoročnog plana davanja koncesija na području Grada za razdoblje 2014.-2017. Treća i četvrta točka dnevnog reda odnosile su se na izmjenu Odluka o plaći i naknadi gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, kojom se odvajaju pojmovi plaće i naknade, s obzirom na vrstu obavljanja dužnosti. Tako prema usvojenim odlukama pravo na plaću i druga materijalna prava ostvaruje gradonačelnik, koji svoju dužnost obavlja na temelju ugovornog odnosa (profesionalno), dok zamjenik (koji ne obavlja dužnost profesionalno i na temelju ugovornog odnosa) ostvaruje pravo na naknadu i s njom povezana materijalna prava.

Većina ostalih točaka (točke 6.-14.) odnosila se na financijska izvješća gradskih institucija i proračunskih korisnika za 2013. godinu, kao i Izvješća o radu za 2013. godinu. Tako je neizostavna točka bila i godišnje Izvješće o izvršenju proračuna Grada Pregrade. Proračun Grada Pregrade za 2013. donesen je na sjednici 19. prosinca 2012., a tijekom 2013. godine donesene su dvije izmjene. U razdoblju od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine ostvareni su prihodi u visini od 12.318.887,23 kune, što je 98,37% planiranih prihoda za 2013., dok su ukupni izdaci bili 12.789.762,50 kuna, što je 98,88% plana za 2013. Također, u proračun 2013. godine ušla je i pomoć iz državnog i županijskog proračuna u ukupnoj vrijednosti od 742.065,65 kuna, a najviši iznos unutar te stavke stigao je od Ministarstva regionalnog razvoja (230.000,00 kuna), koji je utrošen za dogradnju Dječjeg vrtića.Manjak prihoda 2013. godine iznosi tako 470.875,27 kuna, no uz preneseni višak od 412.067,75 kuna manjak za pokriće u narednom razdoblju iznosi 58.807,52 kune. U obrazlaganju točke gradonačelnik Grada Pregrade Marko Vešligaj istaknuo je kako je 2013. bila specifična proračunska godina, budući da je to godina u kojoj su održani izbori, koji su provedeni u dva kruga, ali i zato jer je to bila godina velikih investicija u izgradnju i asfaltiranje cestovne infrastrukture, javnu rasvjetu, adaptaciju dječjeg vrtića, ali i sanacijske zahvate zbog učestalih klizišta na području grada i elementarnih nepogoda. Zbog toga gradonačelnik smatra da je obračun 2013. godine, uzevši u obzir opću gospodarsko-društvenu situaciju, ali i naslijeđene obaveze, financijski u relativno dobroj situaciji. Gradsko vijeće je prihvatilo sve točke Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Pregrade, kao i ostalih proračunskih korisnika.

Posljednja točka dnevnog reda bila su vijećnička pitanja, koja su se odnosila na probleme vezane uz izgradnju državne ceste D 206 prema Krapini, te neriješenim imovinskim odnosima na području izgradnje, kao i pitanja vezana na komunalnu problematiku – sanacija i uređenje cesta, ograda i prilaza. Vijećnici su također postavili gradonačelniku pitanje vezano za stalne službe prekršajnih sudova, bez koje je Pregrada ostala 2012. godine, te koje su alternative i mogućnosti za njen povratak. Prema saznanjima gradonačelnika, prema prijedlogu Novog zakona o sjedištima sudova, za područje Krapinsko-zagorske županije nisu predviđene izmjene, nego ostaju četiri stalne službe prekršajnih sudova (Zlatar, Donja Stubica, Krapina i Zabok). Gradonačelnik je već poslao dopis ministarstvu, kao i razgovarao sa ministrom pravosuđa o povratu stalne službe prekršajnog suda u Pregradu, s obzirom na udaljenost od postojećih službi. A budući da je ona pokrivala i susjedne Općine Desinić i Hum na Sutli, i one su zakinute za kvalitetnu pravosudnu uslugu, te je potrebno i njih aktivnije uključiti u zajednički nastup u zahtjevu za povratom stalne službe prekršajnog suda u Pregradu. Gradsko vijeće je odlučilo da će o tome pitanju donijeti zaključak, koji su podržali svi zastupnički klubovi, kojim se daje podrška gradonačelniku u nastojanju za povratom ove institucije u Pregradu.

Reklama