Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

28.04.2009. 20:35:14 - Josip Krušlin

Kandidacijske liste za lokalne izbore 17.05.2009.

Lista kandidatura za gradonačelnicu Pregrade:

1.
Kandidatkinja mr.sc. VILMICA KAPAC
Zamjenik kandidatkinje MARIJAN HOHNJEC

2.
Kandidatkinja ANA KRUŠLIN
Zamjenik kandidatkinje STJEPAN MIKLAUŽIĆ

 


Kandidacijska lista za izbor članica/članova Gradskog vijeća grada Pregrade

Lista broj 1
Autohtona - Hrvatska seljačka stranka  -  A-HSS

1. STJEPAN HRŠAK HRVAT J. Leskovara 41/1, Pregrada
2. STJEPAN JAVORNIK HRVAT Vrhi Pregradski 51, Pregrada
3. JOSIP MARTINKEC HRVAT Sopot 118, Pregrada
4. MARTINA MARTINKO HRVATICA Pregrada Vrhi 4, Pregrada
5. MILAN HRŠAK HRVAT Bežanska 2, Pregrada
6. MARIJAN ŠKRLEC HRVAT G. Plemenšćina 97, Pregrada
7. BRANKO PETEK HRVAT Stipernica 19, Pregrada
8. DAVORKA LESKOVAR HRVATICA Valentinovo 13, Pregrada
9. MARTINA MARTINKEC HRVATICA Sopot 118, Pregrada
10. MILAN LESKOVAR HRVAT Valentinovo 13, Pregrada
11. ZVONKO HORVAT HRVAT Kolarija 76, Pregrada
12. SNJEŽANA PASARIČEK HRVATICA J. Leskovara 109, Pregrada
13. TOMISLAV MARTINKO HRVAT Pregrada Vrhi 9, Pregrada
14. VINKO VRHOVSKI HRVAT G.Plemenšćina 93/2,Pregrada
15. IVAN TKALEC HRVAT Miroslava Krleže 2, Pregrada

 

Lista broj 2
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ, Hrvatska seljačka stranka - HSS, Hrvatska narodna stranka - HNS, Hrvatska stranka umirovljenika - HSU, Zagorska demokratska stranka - ZDS

1. Mr.sc. VILMICA KAPAC HRVATICA Zagrebačka 2, Pregrada
2. MARIJAN HOHNJEC HRVAT Janka Leskovara 93, Pregrada
3. STJEPAN HAJDINJAK HRVAT Gorička ulica 1, Pregrada
4. VJEKOSLAV GORUP HRVAT D. Kunovića 27, Pregrada
5. NIKOLA PASARIČEK HRVAT Valentinovo 23, Pregrada
6. STJEPAN HORVAT HRVAT Sopot 156, Pregrada
7. DAVOR ANTOLIĆ HRVAT Sopot 65, Pregrada
8. DARKO JAVORIĆ HRVAT Kostel 21, Pregrada
9. STJEPAN NOVAČKO HRVAT A. Cesarca 10, Pregrada
10. DARKO HRESTAK HRVAT Benkovo 18, Pregrada
11. Dr. MIRJANA KRIŠTIĆ HRVATICA Kostelgradska 18, Pregrada
12. SANJA SVEČAK HRVATICA G. Plemenšćina 61, Pregrada
13. JOSIP LAZIČKI HRVAT Mala Gora 71, Pregrada
14. IVICA HRENAR HRVAT Cigrovec 47, Pregrada
15. FRANJO PETEK HRVAT Pavlovec 64, Pregrada

 

Lista broj 3
Hrvatska stranka prava - HSP

1. SNJEŽANA ŠURBEK HRVATICA Ottenfelsova 4/1, Pregrada
2. DEJAN ŠURBEK HRVAT Ottenfelsova 4/1, Pregrada
3. MLADEN BREZAK HRVAT Sv.Jurski Vrh 37, Pregrada
4. STJEPAN LESKOVAR HRVAT G. Plemenšćina 74, Pregrada
5. IVAN KROG HRVAT Kostelgradska 34, Pregrada
6. DRAGICA ŽUPANČIĆ HRVATICA Franje Cvjetka 3, Pregrada
7. DRAGICA BREZAK HRVATICA Sv. Jurski Vrh 37, Pregrada
8. IVICA BOLKOVEC HRVAT R. Jorgovanića 5, Pregrada
9. JOSIP ŽUPANČIĆ HRVAT Franje Cvjetka 3, Pregrada
10. BRANKA TEPEŠ HRVATICA Kostelsko 8, Pregrada
11. ANDRIJA KROG HRVAT Kostelgradska 40, Pregrada
12. ŠTEFANIJA FILIPČIĆ HRVATICA Ottenfelsova 5/3, Pregrada
13. DANIJEL ŠURBEK HRVAT Kostel 9/3, Pregrada
14. ALEN ŽUPANČIĆ HRVAT Franje Cvjetka 3, Pregrada
15. MARIO TEPEŠ HRVAT Kostelsko 8, Pregrada

 

Lista broj 4
Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP i Zagorska stranka - ZS

1. MARKO VEŠLIGAJ HRVAT A. Šenoe 5, Pregrada
2. STJEPAN MIKLAUŽIĆ HRVAT D. Plemenšćina 16, Pregrada
3. JOSIP KRUŠLIN HRVAT J. Leskovara 35, Pregrada
4. TAJANA BROZ HRVATICA Lj. Gaja 28, Pregrada
5. JOSIP KROG HRVAT Bregi Kostelski 24, Pregrada
6. JOSIP POGAČIĆ HRVAT Gorjakovo 129, Pregrada
7. ŽARKO ŽIGER HRVAT Klenice 16, Pregrada
8. PETRA JAVORNIK HRVATICA Vrhi Pregradski 51, Pregrada
9. VLADO GRILEC HRVAT Sopot 143, Pregrada
10. MICHAEL KOPRIVNJAK HRVAT J. Leskovara 6, Pregrada
11. ŽELJKO FIŠTER HRVAT Vrhi Pregradski 30, Pregrada
12. IVAN HORVAT HRVAT Kostel 31, Pregrada
13. ZVONKO VDOVIĆ HRVAT Benkovo 20, Pregrada
14. SNJEŽANA KANTOCI HRVATICA S. Kantocija 3, Pregrada
15. IVAN VARJAČIĆ HRVAT Valentinovo 45, Pregrada
Reklama