Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

10.10.2017. 08:01:40 - Grad Pregrada

Fiskalnom politikom do obnovljivih izvora energije

U Pregradi je 2. listopada 2017. godine održan radni sastanak gradonačelnika Marka Vešligaja i predstavnika REGEA-e na temu budućih aktivnosti u sklopu projekta LOCAL4GREEN.

Grad Pregrada je 2010. godine pristupio europskoj inicijativi "Sporazum gradonačelnika" u sklopu kojeg je izrađen Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Pregrade. Sporazum predstavlja ključni dokument za provedbu projekata energetskih ušteda, primjenu mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva na gradskoj razini čijom će se primjenom ostvariti smanjenje emisije stakleničkih plinova na gradskoj razini od najmanje 20 posto do 2020. godine.

Na tragu Sporazuma gradonačelnika, pristupanjem projektu Local Policies for Green Energy - LOCAL4GREEN koji se provodi u sklopu Programa transnacionalne suradnje Interreg Mediteran 2014.-2020, Grad Pregrada i REGEA zajedničkom suradnjom izradit će studiju opravdanosti uvođenja lokalnih fiskalnih politika kao instrumenta za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije na lokalnoj razini. Studija će iznijeti sve prednosti primjene fiskalne politike kao instrumenta poticanja obnovljivih izvora energije te će služiti kao kvalitetno polazište za donošenje i primjenu odluka od strane Gradske uprave s ciljem poboljšanja kvalitete i standarda građana Pregrade, poticanja otvaranja novih radnih mjesta i očuvanja okoliša.

Reklama