Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

List

26.10.2008. 10:28:31 - Josip Krušlin

Uvodnik - Broj 1

Kompletan sadržaj lista Pregrada.info možete preuzeti i u PDF formatu:
List Pregrada.info - Broj 1.pdf
(veličina 3.4MB)

Kad smo Zlatko Šorša, Davor Špiljak i ja u siječnju prošle godine dogovarali prve korake pokretanja Pregrada.info portala, u planu nam je bilo pokretanje internetskog medija kojim bismo građanima i građankama Pregrade omogućili nezavisni izvor informacija o događanjima u Gradu. Tada nismo ni razmišljali da bi ta ideja tako brzo prerasla u tiskano izdanje kakvo sada čitate.
Naravno, do takvog nečeg ne dolazi se preko noći: iza ovog projekta stoje mjeseci priprema i rada kojeg je odradila udruga Zefra sa svojim brojnim članovima i članicama. Udruga Zefra je projekt besplatnog tiskanog izdanja Pregrada.info portala prijavila na natječaj Regionalne zaklade za lokalni razvoj od koje dobila financijsku potporu za sufinanciranje tri broja.

Projekt je prijavljen pod nazivom "Pregrada.info - informirani građani su aktivni građani". Ciljevi inicijative su povećanje razine informiranosti i educiranosti građana i građanki o lokalnoj samoupravi te aktivnije sudjelovanje građana u društvenom i političkom životu lokalne zajednice. Taj cilj bi se trebao postići pokretanjem informativnog glasila putem kojeg bi se građani informirali i educirali o lokalnoj zajednici: samo informirani građani mogu biti zainteresirani i aktivni građani u demokratskim procesima lokalnih zajednica.

Pregrada.info ima dva temeljna dijela: informativni i edukativni. U informativnom dijelu glasila građani se informiraju o događajima u Gradu, predstavljaju se udruge i ostale organizacije koje djeluju na području Grada. Edukativni dio sadržava članke o funkcioniranju lokalne samouprave, tumačenja ovlasti i djelokruga rada gradskih institucija, prikaz proračuna i ostalih važnijih odluka Gradskog vijeća i Poglavarstva i slične teme od javne važnosti.

Pregrada.info tiska se u nakladi od 2.000 primjeraka, a dijeli se besplatno po kioscima, dućanima i drugim lokacijama na kojima postoji interes.

Kako sredstva dobivena od zaklade nisu dovoljna za pokrivanje troškova tiskanja, razlika će se pokušati nadoknaditi donacijama zainteresiranih tvrtki i pojedinaca. Za marketing je zadužena Sandra Miladin (GSM: 098/903-7643, e-mail: sandra@pregrada.info) te joj se možete obratiti za sve informacije. Svaka pomoć je dobrodošla i ključna za nastavak ovog projekta.

Za prvi broj časopisa tema je "Lokalna samouprava" s općenitim informacijama o funkcioniranju i usporedbama sa situacijom u nekim drugim državama. Također predstavljaju se razne civilne udruge, obrazovne i kulturne institucije koje sudjeluju u radu lokalne zajednice. Kroz sva tri broja objavljivat će se serijal Borisa Krizmanića o porijeklu pregradskih prezimena s najnovijim dodacima, a u pripremi je i novi tekst o porijeklu naziva pregradskih naselja. Za sljedeće brojeve pripremaju se brojni tekstovi poput putopisa, intervjua, ...

Nadamo se da će Gradsko poglavarstvo do sljedećeg broja ipak pokazati razumijevanje za ovakav projekt te pronaći način za neki oblik suradnje.

Drugi broj planiran je za drugu polovicu 11. mjeseca dok će treći broj izaći između Božića i Nove godine. Daljnje izlaženje ovisit će isključivo o zainteresiranosti čitatelja i oglašivača.

Ograničen prostor ovog uvodnika ne dozvoljava mi više riječi, pa do čitanja...

Koordinator projekta 
Josip Krušlin
GSM: 091/529-8824
E-MAIL: josip@pregrada.info

 


Impressum

Pregrada.info
nezavisni pregradski list


RUJAN 2008.
BROJ 1. GODINA I.

List priprema udruga Zefra (www.zefra.hr) u suradnji s Pregrada.info portalom (www.pregrada.info)

Prva tri broja sufinancira
ZAMAH
Regionalna zaklada za lokalni razvoj
(www.zamah.hr)

Osnivači Pregrada.info portala:
Zlatko Šorša, Davor Špiljak, Josip Krušlin

Tekstovi:
Antun Antolić, Hrvoje Burić, Tajana Broz, Jelena Jurić, Ivan Kantoci, Martina Kantoci, Boris Krizmanić, Gordana Krizmanić, Hrvoje Krsnik, Tomislav Krušlin, Karolina Novak, Gorazd Prah, Ivana Ptičar, Slavica Reiner, Zlatko Šorša, Nada Šutina-Špiljak, Iva Validžija

Fotografije:
Vinko Krištić, Boris Krizmanić, Josip Krušlin, Hrvoje Šorša

Naslovnica:
Traminac fotografiran u vinogradu obitelji Ilić iz Pregrade; fotografirao Josip Krušlin

Grafička priprema:
Josip Krušlin

Tisak:
Tiskara Matis d.o.o.

Fotografije na unutrašnjem dijelu korica je poslikao i sakupio pokojni Jurica Kantoci.

PDF List Pregrada.info - Broj 1 (3.4 MB)

Vezano

Arhiva

Reklama