Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

13.05.2013. 22:52:21 - Tajana Broz

Statistički podaci o posljednjem sazivu Gradskog vijeća grada Pregrade

Gradsko vijeće Grada Pregrade u  mandatu 2009-2013 godina održalo je ukupno 26 sjedinica, od toga su četiri bile svečane i 22 radne. U sastavu Gradskog vijeća djelovali su: 4 člana/ice HDZ, 3 člana/ ice SDP, 3 člana HSS, 2 člana A-HSS, 1 član HNS, 1 član HSU i 1 član ZS.  Predsjednik Gradskog vijeća bio je Stjepan Hajdinjak (HDZ), a potpredsjednici Nikola Pasariček (HSU) i Stjepan Horvat (HSS). Raspravljalo se po ukupno 197 točaka dnevnog reda.

U raspravama su sudjelovali svi vijećnici osim jednoga (detaljnije u nastavku). Unutar Gradskog vijeća djelovala su dva kluba vijećnika, vladajući klub HDZ-HSS-HNS-HSU, čiji je predsjenik bio Vjekoslav Gorup (HNS) te oporbeni klub SDP-ZS-A-HSS, s predsjednikom Markom Vešligajom (SDP). Vijećnici oporbenog kluba imali su ukupno 314 javljanja za riječ, a vijećnici vladajućeg ukupno 77 javljanja za riječ. Pritom je kod vladajućih najaktivniji bio Vjekoslav Gorup sa 30 javljanja, a kod oporbe Marko Vešligaj koji je sa svojih 104 javljanja za riječ i najaktivniji vijećnik u proteklom mandatu Gradskog vijeća. Također Klub vijećnika uputio je u proceduru prijedlog za uvrštavanje u dnevni red ukupno 16 točaka dnevnog reda, koje su sve odbijene od strane vladajuće većine.

Aktivnost vijećnika/ca:

Marko Vešligaj (SDP)

104 javljanja

Josip Krušlin (SDP)

83 javljanja

Stjepan Miklaužić (ZS)

67 javljanja

Vjekoslav Gorup (HNS)

30 javljanja

Tajana Broz (SDP)

26 javljanja

Stjepan Javornik (A-HSS) 

25 javljanja

Stjepan Hajdinjak (HDZ) 

12 javljanja

Nikola Pasariček (HSU) 

11 javljanja

Stjepan Hršak (A-HSS)  

9 javljanja

Mirjana Krištić (HDZ) 

7 javljanja

Darko Hrestak (HSS) 

7 javljanja

Stjepan Horvat (HSS) 

5 javljanja

Stjepan Novačko (HDZ) 

3 javljanja

Davor Antolić (HDZ) 

2 javljanja

Darko Javorić (HSS) 

nije se javljao

Izvor: Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade Napomena: nije uvrštena posljednja radna sjednica Gradskog vijeća

Reklama