Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

19.12.2017. 12:33:16 - Grad Pregrada

Usvojen gradski proračun za 2018. godinu

Gradsko vijeće Grada Pregrade održalo je svoju 5. sjednicu u četvrtak 14. prosinca. Sjednici je prisustvovalo svih 15 vijećnika, a usvojeno je 35 točaka dnevnog reda. Najvažnije točke dnevnog reda bile su II. Izmjene i dopune Proračuna Grada za 2017. godinu i Proračun Grada za 2018. godinu.

Tako će gradski proračun za sljedeću godinu iznositi 19.252.292,00 kuna. Ovakav visok iznos proračuna rezultat je promjena zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave kojima je planirano povećanje proračunskih prihoda za jedinice lokalne samouprave koje imaju prihode od poreza i prireza na dohodak manji od hrvatskog prosjeka. Prihod od poreza na dohodak u cijelosti se prepušta jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te prihod od poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju postaje prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također, uspostavlja se novi model fiskalnog izravnanja koje se financira iz 17 posto udjela u porezu na dohodak. Tako je za Grad Pregradu planirano povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak za 4,1 milijun kuna u odnosu na 2017. godinu.

Od većih investicija koje su planirane na području gospodarstva i komunalnog gospodarstva potrebno je izdvojiti projekt katastarske izmjere koji će se provoditi kroz razdoblje od četiri godine, izgradnju reciklažnog dvorišta, asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada, ulaganja u sustav odvodnje i vodoopskrbe, a na području društvenih djelatnosti sufinanciranje udžbenika za učenike osnovne škole, povećanje naknade za novorođenu djecu, razvoj sportskih i dječjih igrališta, te božićnice za umirovljenike. Također je donesena je nova Odluka o stipendijama i financijskim potporama Grada Pregrade. Navedenom Odlukom uvedena je nova vrsta stipendija namijenjena učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Grada, a koji pravo na ostvarenje ove stipendije stječu na temelju svojih izvrsnih postignuća na području kulture, znanosti i sporta.

Osim proračuna, vijećnici su donijeli  niz odluka vezanih uz Dječji vrtić "Naša radost" Pregrada, a usmjerenih na podizanje standarda pružanja usluga pregradskog vrtića, kao i Odluku o sufinanciranju troškova priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu Grada Pregrade. Odluka je to kojom je određeno da će Grad Pregrada zainteresiranim korisnicima s područja naselja Vinagora, Vrhi Vinagorski, Gabrovec, Mala Gora, Velika Gora i Martiša Ves, a koji su već priključeni na lokalni vodovod "Vinagora", sufinancirati priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu sredstvima iz proračuna za sljedeću godinu.

Gradsko vijeće donijelo je i Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu, Godišnji plan razvoja sustava CZ-a za 2018. godinu, te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada za četverogodišnje razdoblje. Važno je istaknuti i Odluku o kupnji nekretnine, kojom će Grad otkupiti nekretninu kraj zgrade NK Pregrade, s ciljem izgradnje pomoćnog igrališta. Vijećnici s donijeli i Odluku o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pregrade te Zaključak o prihvaćanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. Europska povelja o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini je Povelja Vijeća europskih općina i regija (CEMR), najveće organizacije lokalnih i regionalnih vlasti u Europi koju čini 57 organizacija – predstavnika lokalne i regionalne razine iz 41 države. CEMR već dugi niz godina aktivno promiče ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj i regionalnoj razini. Europska Povelja o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini pokrenuta je 2006., kao nastavak inicijative "Grad za ravnopravnost", a predstavljena je na 6. Europskoj ministarskoj konferenciji Vijeća Europe i na sjednici Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta 2006. Njome je želio dodatno potaknuti lokalne i regionalne vlasti na implementaciju politike ravnopravnosti spolova u praksi i to političkim obvezivanjem – potpisivanjem Povelje. Do danas je Europsku povelju potpisalo 1450 lokalnih i regionalnih vlasti iz 29 država.

Reklama