Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

22.03.2011. 22:24:34

MO 2011: Predstavljanje liste SDP, A-HSS, ZS

 

Za bolju Pregradu


Na izbore za vijeća mjesnih odbora koji se održavaju 3. travnja u koaliciji izlaze jedine tri pregradske opozicijske stranke - Socijaldemokratska partija - SDP, Autohtona hrvatska seljačka stranka - A-HSS te Zagorska stranka - ZS i to temeljem zajedničke platforme "Za bolju Pregradu" koja definira načela upravljajanja i funkcioniranja mjesnih odbora u narednom mandatu. Koaliciji su se pridružile i brojne nestranačke osobe, a koje su prepoznale svoj prostor za djelovanje te kvalitetu ideja za koje se zalažemo. Koalicija izlazi na izbore u 9 mjesnih odbora. Nositelji lista su Robert Baričević (Pregrada), Branimir Drenški (Kostel), Žarko Žiger (Bušin), Stjepan Miklaužić (Plemenščina), Miljenko Šoštarić (Gorjakovo), Branko Špoljar (Sopot), Vlado Ivanjko (Stipernica), Ivan Čep (Vinagora) te Mirko Palčec (Benkovo).

Postoji snažno nezadovoljstvo dosadašnjim funkcioniranjem mjesnih odbora te neuvažavanjem mišljenja i prioriteta mjesnih odbora prilikom raspodjele sredstava iz gradskog proračuna. Koalicijska platforma naših stranaka nudi sasvim drugačiji pristup upravljanju, ali i drugačiju viziju mjesnih odbora.

Platforma Koalicije SDP, A-HSS i ZS:

 1. Zalažemo se za osnaživanje institucije Mjesnih odbora kao temelja lokalne demokracije kroz jačanje njihove autonomije odlučivanja.
 2. Obveza je Mjesnih odbora da lokalne probleme građana i građanki riješavaju efikasno i brzo u svrhu čega im je potrebno osigurati interventna sredstva u gradskom proračunu.
 3. Mjesni odbori dužni su svoj rad učiniti transparentnim te redovito putem sredstava javnog priopćavanja i internetskih servisa izvještavati građane i građanke o svom radu i poduzetim akcijama.
 4. Vijeća mjesnih odbora trebaju redovito sazivati zborove građana i građanki, minimalno jednom godišnje, a obavezno u slučaju krupnih lokalnih problema i pitanja.
 5. Inzistiramo na poštivanju prioriteta i mišljenja Mjesnih odbora od strane gradske uprave.
 6. Inzistiramo na jasnim kriterijima dodjele financijskih sredstava pojedinim Mjesnim odborima.
 7. Zahtijevamo suradnju Mjesnih odbora s Gradskim vijećem te tražimo pozivanje predsjednika/ca i članova/ica Mjesnih odbora na sjednice Gradskog vijeća.
 8. Zalažemo se za ravomjeran razvoj svih djelova Grada Pregrade te tražimo osnivanje koordinacije mjesnih odbora u svrhu zajedničkog osmišljavanja projekata, ali i radi predlaganja plana rješavanja gorućih infrastrukturnih i komunalnih problema.
 9. Mjesni odbori moraju biti incijatori društvenog života na selu te im je u tu svrhu potrebno osigurati društveni - javni prostor koji će biti dostupan svim građanima i građankama za korištenje.
 10. Posebna briga Mjesnih odbora treba biti položaj djece, mladih i starijih te su dužni uložiti dodatne napore u veće uključivanje žena u svoj rad.

 

 


 

Programi po mjesnim odborima

MO Bušin
- uređenje komunalne infrastrukture(asfaltiranje i redovno održavanje nerazvrstanih cesta i  izgradnja javne rasvjete)
- okoliš (efikasnija organizacija zbrinjavanja otpada i briga o očuvanju naših šuma)
- rješavanje kulturnih, društvenih i sportskih potreba
- asfaltiranje ceste Bežanec-Štefan i naglašavane njenog povijesnog značaja u svrhu razvoja turizma u našem kraju

MO Plemenščina
- uređenje komunalne infrastrukture (asfaltiranje i redovno održavanje nerazvrstanih cesta i  izgradnja javne rasvjete)
- okoliš (efikasnija organizacija zbrinjavanja otpada i briga o očuvanju naših šuma)
- rješavanje kulturnih, društvenih i sportskih potreba
- revitalizacija  "vinske cestu"  

MO Benkovo
- uređenje komunalne infrastrukture (asfaltiranje i redovno održavanje nerazvrstanih cesta i  izgradnja javne rasvjete)
- rješavanje kulturnih, društvenih i sportskih potreba
- okoliš (efikasnija organizacija zbrinjavanja otpada i briga o očuvanju naših šuma)
- regulacija potoka Kosteljine

MO Stipernica
- asfaltiranje i održavanje nerazvrstanih cesta  s naglaskom na uzbrdice
- redovito čišćenje kanala uz cestu
- okoliš (efikasnija organizacija zbrinjavanja otpada i briga o očuvanju naših šuma)
- rješavanje kulturnih, društvenih i sportskih potreba
- uređenje sportskog igrališta u Stipernici

MO Sopot
- uređenje komunalne infrastrukture (asfaltiranje i redovno održavanje nerazvrstanih cesta i  izgradnja javne rasvjete)
- poticanje sportskih aktivnosti
- redovno održavanje zborova građana i zajedničko odlučivanje o važnim pitanjima
- okoliš (efikasnija organizacija zbrinjavanja otpada i briga o očuvanju naših šuma)
- rekonstrukcija županijske Pregrada-Sopot

MO Kostel
- uređenje komunalne infrastrukture (asfaltiranje i redovno održavanje nerazvrstanih cesta i  izgradnja javne rasvjete)
- efikasnija  zimska služba
- osiguranje školskog prijevoza djece u OŠ Janka Leskovara
- obilježavanje pješačkih prijelaza
- postavljanje javne rasvjete na školskom igralištu
- okoliš (efikasnija organizacija zbrinjavanja otpada i briga o očuvanju naših šuma)
- rješavanje kulturnih, društvenih i sportskih potreba
- uređenje mrtvačnice

MO Vinagora
- uređenje komunalne infrastrukture (asfaltiranje i redovno održavanje nerazvrstanih cesta i  izgradnja javne rasvjete)
- efikasnija zimska služba
- rješavanje kulturnih, društvenih i sportskih potreba
- rješavanje odrona
- okoliš (efikasnija organizacija zbrinjavanja otpada i briga o očuvanju naših šuma)
- rekonstrukcija i sanacija ceste prema prema DVD-u Vinagora
- rekonstrukcija županijske ceste prema Vinagori

MO Gorjakovo
- uređenje komunalne infrastrukture (asfaltiranje i redovno održavanje nerazvrstanih cesta i  izgradnja javne rasvjete)
- efikasnija zimska služba
- okoliš (efikasnija organizacija zbrinjavanja otpada i briga o očuvanju naših šuma)
- rješavanje kulturnih, društvenih i sportskih potrebama
- dobivanje društvenog prostora u Gorjakovu na korištenje za sve stanovnike (prostor nekadašnjeg dućana)

MO Pregrada
- uređenje i kontinuirano održavanje igrališta za djecu – "Kunaparka"
- okoliš (kroz brigu o čistoći naših ulica, zbrinjavanje otpada, izgradnju zelenog otoka, brigu o utjecaju poduzeća na okoliš)
- rješavanje sportskih potreba svih sugrađana, a posebno djece (uređenje šetnjica-pješačkih staza u i oko Pregrade)
- rješavanje kulturnih i društvenih potreba mladih
- uređenje komunalne infrastrukture
- briga o "sitnicama" o kojima do sad nitko nije brinuo
- transparentni rad mjesnog odbora

 

 


 

 

Letak za MO Pregrada

LJUTE VAS "SITNICE" ?

Zašto smo odabrali baš taj moto? Zato jer mislimo da te takozvane "Sitnice" zaista predstavljaju veliki dio problema u funkcioniranju naše lokalne samouprave. Zato jer su upravo te "Sitnice" problemi s kojima se svi svakodnevno susrećemo. Te su nas "Sitnice" okupile i ponukale da u koaliciji stranaka (SDP, A-HSS i ZS) i nestranačkih kandidata pronađemo ljude koji imaju zajedničke stavove i koji će ponuditi rješenja za pravi način funkcioniranja lokalne samouprave, na dobrobit svih nas.

Mjesni odbori su temelj lokalne samouprave, bez dobrog temelja, ne može postojati ni dobra i kvalitetna lokalna samouprava. Svi jako dobro znamo da su kvalitetni temelji najvažnija komponenta svakog projekta…

Što su zapravo te "Sitnice" na koje smo mislili prilikom razmišljanja o funkcioniranju mjesnih odbora?

"Sitnice" su kad postojeću infrastrukturu ne održavamo kako bi se mogla sigurno koristiti, već ju prepuštamo uništavanju. Možda najbolji i velikom broju ljudi poznat primjer je dječje igralište – "Kunapark"…

"Sitnice" su kad se infrastruktura u koju su uložena velika sredstva, ne koristi. Kao na primjer u slučaju športskih terena u Pregradi…

"Sitnice" su kad tražimo razne izgovore i angažiramo pravnike ne bi li se oslobodili odgovornosti koje bi morali preuzeti. Primjer – problem sanacije šahta u samom centru Pregrade…

"Sitnice" su kad imamo sklopljen ugovor o odvozu komunalnog otpada, a dovoljno ne marimo za sortiranje otpada, recikliranje i podizanje svijesti naših sugrađana i naše djece. A rješenja su nam nadohvat ruke, samo se moramo angažirati. Primjer-tvrtka koja vrši odvoz otpada u Pregradi, nudi i uslugu sortiranja i prikupljanja sekundarnih sirovina (drvo, metal, staklo, plastika, ...)

"Sitnice" su, zapravo, svi oni sitni poslovi, gotovo svakodnevni, koje netko treba kvalitetno i promptno odrađivati da bi Pregrada svima nama bila ugodnije mjesto za život. Zapravo, svi oni poslovi koje bi dobar domaćin sigurno riješio na svom imanju, u svom dvorištu, a u Pregradi se dosad nisu rješavali na pravi način.

To su radovi čiji troškovi nisu veliki, ali su rezultati itekako vidljivi...

To su poslovi koji se moraju rješavati u suradnji sa svim građanima – jer bit postojanja mjesnih odbora je upravo u tome da oni predstavljaju sponu između svakodnevnog života i svakodnevnih problema te lokalne vlasti koja ima instrumente i sredstva za rješavanje tih problema.

To su poslovi koji se jednostavno i bez velikih troškova rješavaju, uz uvjet da postoji veza između građana i građanki, mjesnih odbora i lokalne vlasti.

Kako riješiti sve te "Sitnice"? Odgovor je u transparentnom radu mjesnog odbora. U otvorenosti mjesnog odbora svim Pregračanima. U kanalima komunikacije koji mogu osigurati da svaki Pregračan jednostavno, brzo i lako kontaktira članove mjesnog odbora te im prezentira i prenese problem s kojim se susreo.

Naravno uz sve navedene "Sitnice" nismo zaboravili ni ostale probleme Pregračana:

 • Kamenolom, kao iznimno velik i značajan problem, koji u nekim dijelovima nadilazi ovlasti mjesnog odbora, ali koji nikako ne smije ostati problem uskog kruga osoba na vlasti, već se mora na primjeren način rješavati, a građane se mora kontinuirano obavještavati o svim važnim aktivnostima. To je tema koja svakako zaslužuje širu raspravu.
 • Nedostatak prostora za rad udruga i druženja svih Pregračana (razni turniri, sport, izložbe, koncerti, projekcije, predstave).
 • Problem kanalizacije u Pregradi – svi vidimo da se nešto radi, kopa, ugrađuje, ali tko zna nešto o rokovima? Običnog Pregračana muči pitanje njegovog spajanja na kanalizaciju  i tu moramo ponuditi odgovore.
 • Problem sporta u Pregradi – nepostojanje mogućnosti za amatersko i rekreativno bavljenje sportom, a koje će biti pristupačno svima.


Zato, dajte svoj glas NAMA, koaliciji SDP-a, A-HSS-a, ZS-a i nestranačkih kandidata, jer mi ćemo opravdati Vaše povjerenje! Potruditi ćemo se da Pregrada postane ugodnije mjesto za život!

Kao Pregračani i Pregračanke, brinut ćemo o interesima svih naših sugrađana, na transparentan način i s pažnjom dobrog domaćina.

 

TKO SMO MI?

 • Robert Baričević – diplomirani ekonomist, radi u Zagrebu, zagriženi ljubitelj prirode, sporta i zdravog načina života…
 • Mladen Burić – diplomirani inženjer građevinarstva, radi u Pregradi, poznavatelj problematike vezane uz ceste i komunalnu infrastrukturu, te time važna karika u funkcioniranju budućeg mjesnog odbora, sportaš…
 • Damir Storjak – strojar po struci, upoznat sa problematikom Kunagore i problemima života u Pregrada Vrhima, u slobodno vrijeme bavi se vinogradarstvom…
 • Milan Hršak – prometni tehničar, dugogodišnji sportaš- član Nogometnog kluba Pregrada...
 • Anica Krušlin – ekonomistica, aktivna članica u više udruga-KUD, Forum žena, aktivistica Crvenog križa, s iskustvom u radu lokalne samouprave gdje je obnašala dužnost gradske vijećnice.…
 • Damir Kolar – limar po struci, radi u Vetropack-Straži, poljoprivrednik, poznavatelj stanja u Kolariji...
 • Snježana Kantoci – učiteljica u OŠ Janka Leskovara u Pregradi, naš kandidat za člana mjesnog odbora koji je u stalnom kontaktu sa našom djecom...
Reklama