Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

29.04.2015. 19:35:28 - Grad Pregrada

Zbirni rezultati izbora za MO

Na izborima za članove vijeća mjesnih odbora grada Pregrade od 5.430 osoba prema popisu birača, glasovalo je 1.707 osoba, odnosno 31,44%.

Ukupno na području cijelog grada koalicija SDP-HSU-HL-HNS tako je osvojila 46% glasova. Potom slijede HDZ s 28%, HSS s 19%, ZS s 6% i HSLS s 1%.

Brojevi glasova se po pojedinim mjesnim odborima d'Hondtovom metodom preračunavaju u mandate pa se dobivaju slijedeći rezultati na razini cijelog grada Pregrade;

  • SDP-HSU-HL-HNS: 26 mandata
  • HDZ: 13 mandata
  • HSS: 10 mandata
  • ZS: 4 mandata
  • HSLS: ne dobiva niti jedan mandat.
Reklama