Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

22.05.2019. 15:21:12 - Pregrada.info

Izbori za Vijeća mjesnih odbora

Izbori za Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pregrade održat će se u nedjelju, 26. svibnja 2019. godine.

Što su mjesni odbori i koja je njihova funkcija?

To je oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i drugih lokalnih potreba na svom području.

Mjesni odbor ima predsjednika i vijeće mjesnog odbora u trajanju mandata od 4 godine.

U vijeća mjesnih odbora bira se 5 članova, dok se u vijeće mjesnog odbora Pregrada bira 7 članova.

Na području Grada Pregrade djeluje 10 mjesnih odbora:

1. Mjesni odbor Benkovo (za područje Benkova, dijela Cigrovca, od kbr. 147 do 171/3 i Svetojurskih Vrha);

2. Mjesni odbor Bušin (za područje Bušina, Klenica i Valentinova);

3. Mjesni odbor Cigrovec (za područje Cigrovca, osim kbr. 147 do 171/3);

4. Mjesni odbor Gorjakovo (za područje Gorjakova);

5. Mjesni odbor Kostel (za područje Brega Kostelskih, Kostela i Kostelskog);

6. Mjesni odbor Plemenšćina (za područje Donje i Gornje Plemenšćine i Vojsaka);

7. Mjesni odbor Pregrada (za područje Pregrade i Vrha Pregradskih);

8. Mjesni odbor Sopot (za područje Sopota, Pavlovca i Višnjevca);

9. Mjesni odbor Stipernica (za područje Marinca i Stipernice);

10. Mjesni odbor Vinagora (za područje Gabrovca, Vinagore, Vrha Vinagorskih, Male Gore, Velike Gore i Martiša Vesi).

Izborne liste možete pogledati na službenim stranicama Grada Pregrade: https://www.pregrada.hr/novosti/gip-objava-zbirne-liste-i-predlo%C5%BEenih-pravovaljanih-kandidacijskih-lista-za-izbore-%C4%8Dlanova-0

Izborna promidžba započela je objavom zbirnih lista 12. travnja 2019., a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle 24. svibnja 2019. godine u 24:00 sata.

Izborna šutnja počinje protekom vremena izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 19 sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

Glasovanje traje neprekidno 26. travnja 2015. godine od 7 do 19 sati. Biračka mjesta se zatvaraju u 19 sati, a biračima koji su se zatekli u 19 sati na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje.

 

Reklama