Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

24.01.2011. 13:10:59 - Josip Krušlin

Traži se direktor Niskogradnje, rukovodeće iskustvo nije uvjet

U Narodnim novinama od 14. siječnja ove godine objavljen je oglas za radno mjesto direktora Niskogradnje. Dugogodišnja direktorica društva Irena Krsnik naprasno je smijenjena u rujnu prošle godine, a do sada je dužnost v.d. direktora obavljao Julije Fišter.

Kako gradska vlast u posljednje vrijeme nema običaj objavljivati natječaje na svojim stranicama (primjerice, za stipendije) koristimo ovu priliku da informiramo građanstvo.

Zanimljivo je to što se u ovom natječaju u uvjetima ne traži odgovarajuće iskustvo, iako je uvjet od barem pet godina rukovodećeg iskustva u gospodarstvu postojao na prethodnim natječajima iz 2009. (link) i 2004. godine (link). Zašto je tome tako, prosudite sami.

Stoga, svi vi koji posjedujete šesti i sedmi stupanj ekonomskog obrazovanja, a imate dobru ideju što napraviti s Niskogradnjom u sljedećih pet godina – javite se! Ne morate imati nikakvo iskustvo rukovođenja u gospodarstvu, bitno je da ste nešto radili.

 

U nastavku slijedi cijeli tekst natječaja.

 

Klasa: 112-01/11-01/01

Urbroj. 2214/3-01-11-01 od 12. I. 2011. (88)

Sukladno članku 15. Izjave Niskogradnje, d.o.o. za stambeno-komunalne djelatnosti, Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada, Nadzorni odbor raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje Uprave – direktora Društva.

Za Upravu – direktora Društva može biti imenovana osoba koja osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava i sljedeće uvjete:

– da ima visoku ili višu stručnu spremu ekonomskog smjera (univ. bacc., VŠS, mag., VSS)

– da ima radno iskustvo najmanje pet godina

– da ponudi program vođenja i razvoja društva za mandatno razdoblje od pet godina.

Uz pisanu molbu mora se priložiti:

– original ili ovjeren preslik isprave kojom se dokazuje stupanj i smjer stručne spreme

– original ili ovjeren preslik domovnice

– potvrdu da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak

– program vođenja i razvoja Niskogradnje d.o.o za mandatno razdoblje od pet godina

– dokaze o radnom stažu

– životopis.

Uprava – direktor Društva imenuje se na pet godina.

Rok za podnošenje molbe je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane molbe s naznakom "Natječaj za upravu – direktora" dostavljaju se na adresu Društva.

Niskogradnja d.o.o.
Pregrada

Reklama