Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

15.03.2018. 11:07:42 - LAG Zagorje-Sutla

Prvi natječaj LAG-a Zagorje-Sutla za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 1.3.2. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" iz Lokalne razvojne strategije LAG-a, koji je sukladan tipu operacije "6.3.1." iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Natječaj je namijenjen malim poljoprivrednim gospodarstvima, čije se sjedište nalazi, a ulaganje odvija na području LAG-a Zagorje-Sutla. Razvoj malog poljoprivrednog gospodarstva mora se odnositi na modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja odnosno na povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata. Prijavitelj mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura; mikro ili malo poduzeće i to kao jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt, trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) ili zadruga.

Moguće ostvariti potporu po korisniku od 15.000 eura

Visina potpore po nositelju projekta iznosi 15 tisuća eura, odnosno 111.678,00 kuna, a moguće je ostvariti financiranje 100 posto prihvatljivih troškova. Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG Natječaju iznosi 670.068,00 kuna te će se financirati šest projekata. Prihvatljive aktivnosti u sklopu natječaja su kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, zatim kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda. Prihvatljiva je kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada te kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.Također je prihvatljivo uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda, operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Zahtjevi za potporu do 9. svibnja

Projekt mora u osnovnim kriterijima odabira ostvariti minimalno 20 bodova kako bi prošao prag prolaznosti i bio prihvatljiv za financiranje, a zahtjevi za potporu mogu se podnositi od 9. travnja do 9. svibnja 2018. godine Osnovni kriteriji odabira se odnose na ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva, status zaposlenja nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva te ekološku poljoprivredu (korisnik ostvaruje bodove ukoliko je upisan u Upisnik ekoloških proizvođača, ako se planira nabava ekološki certificiranih sadnica ili ukoliko nositelj u poslovnom planu planira edukaciju u području ekološke poljoprivrede). Potencijalni nositelji projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja vezana za ovaj natječaj do 2. svibnja isključivo putem e-pošte na adresu: lag@zagorje-sutla.eu, a odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.zagorje-sutla.eu. S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se ovdje.

Reklama