Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

20.01.2013. 19:03:30 - Radio Kaj

Proširenje Glazbene škole u Pregradi

Ishođenje lokacijske dozvole za projekt proširenja Glazbene škole u Pregradi, sa postojećih 300 na čak 1000 četvornih metara je u tijeku. Projekt je vrijedan oko sedam milijuna kuna, a bit će kandidiran na strukturne fondove Europske unije. U sklopu projekta planirana je i gradnja višenamjenske dvorane za stotinjak osoba, koja bi osim za potrebe Glazbene škole, bila korištena i za održavanje raznih drugih kulturnih i društvenih događanja u Pregradi.

Reklama