Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

30.10.2018. 09:00:45 - Grad Pregrada

Gradu Pregradi novih milijun kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta i energetsku obnovu Upravne zgrade

Foto: Grad Pregrada

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo je Gradu Pregradi bespovratna sredstva za sufinanciranje provedbe dva EU projekta, i to u iznosu od 183.671,36 kn za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta te 883.910,57 kn za projekt energetske obnove Upravne zgrade Grada i aneksa zgrade u kojem borave udruge.

Naime, općine, gradovi i županije od sredine kolovoza mogle su se prijaviti na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dodjelu bespovratnih i namjenskih sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu. Grad Pregrada aplicirao je na spomenuti javni poziv kako bi dobio bespovratnu potporu za sufinanciranje gore navedena dva EU projekta, a sredstva za sufinanciranje bila su određena indeksom razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne samouprave prema mjestu ulaganja. Grad Pregrada razvrstan je u V. skupinu jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti te stoga udio u sufinanciranju učešća iz sredstava Fonda iznosi 70 posto ukupnog vlastitog učešća Grada Pregrade.

Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a dodjeljuju se isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je prijavitelj dužan osigurati iz vlastitih izvora.

Podsjetimo, za izgradnju reciklažnog dvorišta Grad Pregrada ostvario je 1,48 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda, dok je za projekt energetske obnove Upravne zgrade Grada i aneksa zgrade u kojem borave udruge iz Europskog fonda za regionalni razvoj dobiveno 1,96 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost oba projekta je 5.115.898,15 kn.

 

Reklama