Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

10.11.2014. 14:00:47 - Grad Pregrada

Održani izbori za vijećnike Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade

U srijedu 5. studenog 2014. godine održani su izbori za vijećnike Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade. Izbori su održani u Osnovnoj školi Janka Leskovara u Pregradi i Osnovnoj školi Đure Prejca u Desiniću (za učenike koji imaju prebivalište na području Grada Pregrade, odnosno Vinagore).

Dječje gradsko vijeće osnovati će se u okviru akcije Grad Pregrada – prijatelj djece, kao institucionalni okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Pregrade, a koja se provodi uz sudjelovanje Osnovne škole Janka Leskovara Pregrada i Osnovne škole Đure Prejca iz Desinića.

Učenici koji su izabrani za vijećnike Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade jesu sljedeći:

Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada

  • Lara Jazbec 5.a
  • Mario Petecin 5.b
  • Marta Hercigonja 5.c
  • Denis Toplak 6.a
  • Leo Filipčić 6.b
  • Borna Gorup 6.c
  • Marin Mikulaš 7.a
  • Gabrijel Škreblin 7.b
  • Ilija Petrač 7.c

Osnovna škola Đure Prejca Desinić 

  • Lucija Hlupić 7.a

Mandat članova traje dvije godine, s mogućnošću još jednog izbora za one vijećnike koji ostaju u osnovnoj školi do kraja mandata, odnosno mandat je ograničen završetkom osnovnoškolskog školovanja.

Reklama