Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

25.03.2016. 08:51:00 - Jelena Jazbec, Zagorje International

Kubura筰 iz svih krajeva Hrvatske u ponedjeljak na zavjetnom hodo鑑规u Majci Bo緅oj Vinagorskoj

I ovog Uskrsnog ponedjeljka 緐pa Pohoda Bla緀ne Djevice Marije u sveti箃u Majke Bo緅e Vinagorske organizira zavjetno hodo鑑规e kubura筧 Majci Bo緅oj Vinagorskoj. Ovaj doga餫j okupit 鎒 brojne kubura筴e udruge iz svih dijelova Hrvatske, 鑙ji 鎒 鑜anovi gromoglasnim pucnjevima tradicionalno proslaviti Uskrs na svoj na鑙n.

Prvo pucanje zapo鑙nje u 10:30, nakon kojeg s po鑕tkom u 11 sati, kre鎒 procesija od kapele svete Barbare. Formirat 鎒 se kolona predvo餰na tronom Majke Bo緅e Vinagorske, koja 鎒 pro鎖 cijelom Vinagorom, do barokne crkve. Ondje 鎒 u 11:30 zapo鑕ti sve鑑no misno slavlje koje 鎒 predvoditi mons. dr. Juraj Batelja. Po zavr筫tku svete mise, u 13 sati, najavljeno je drugo pucanje, a potom i kulturno-umjetni鑛i i zabavni program za sve posjetitelje. Za bogatu ponudu hrane i pi鎍 pobrinut 鎒 se organizatori doga餫ja kubura筴a udruga "Vinagorska kubura", 鑜anovi DVD-a i mladi 緐pa Vinagora.

Reklama