Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

04.10.2014. 13:56:28 - Grad Pregrada

Dječji tjedan 2014. u Pregradi

Dječji tjedan tradicionalno je međunarodno događanje koje se u Hrvatskoj održava svake godine u prvom punom tjednu listopada već više od 60 godina, s ciljem usmjeriti pozornost odraslih na potrebe i prava djeteta, posebice položaj djeteta u zajednici u kojoj živi, raste i razvija se. Dječji tjedan u gradu Pregradi održati će se od 6. do 12. listopada 2014. godine, a organizator Dječjeg tjedna je Savez društva Naša djeca Hrvatske u suradnji s Gradom Pregrada, Društvom Naša djeca Pregrada, Gradskom knjižnicom Pregrada, Dječjim vrtićem "Naša radost" te Osnovnom školom Janka Leskovara. Ovogodišnji Dječji tjedan 2014. održati će se pod sloganom "Ljubav prije svega" koja izražava odnos odraslih prema djeci.

Trajni ciljevi Dječjeg tjedna su :

  • usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu,
  • organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu,
  • pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece,
  • poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te i aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.

PROGRAM DJEČJEG TJEDNA U PREGRADI:

Ponedjeljak: 6.10.2014

- Edukacija skloništa Dumovec – razvijanje svijesti o ulozi životinja (u Dječjem vrtiću i Gradskoj knjižnici)

Utorak: 7.10.2014.

- Dječje poruke za odrasle (Dječji vrtić)

- Pisanje i oslikavanje kredom poruka – Ljubav djeci prije svega (Osnovna škola)

- Kreativna radionica (Osnovna škola)

Četvrtak: 9.10.2014.

- Predavanje – Poticanje jezično govornog razvoja (Gradska knjižnica)

Petak: 10.10.2014.

- Posjet djece iz dječjeg vrtića gradonačelniku Grada Pregrade

- Raspisivanje izbora za Dječje Gradsko vijeće (Gradonačelnik)

- Pričaj mi priču – čitanje priča u Gradskoj knjižnici (Društvo Naša djeca Pregrada)

- Predstavljanje Društva Naša djeca Pregrada u Gradskoj knjižnici

Subota: 11.10.2014.

- Obilježavanje Međunarodnog dana djevojčica (Osnovna škola)

Reklama