Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

List

01.12.2008. 22:13:40 - Marko Vešligaj

Tema: Analiza pregradskog proračuna

Za izradu nacrta Proračuna grada Pregrade zadužen je Jedinstveni upravni odjel koji šalje prijedlog proračuna Poglavarstvu a ono ga nakon prihvaćanja šalje Gradskom vijeću na donošenje.

Ukupni iznos proračuna Grada Pregrade za 2008. godinu, prema zadnjem rebalansu iz rujna,  iznosi 15.380.000 kuna, što je povećanje od33%  u odnosu na prvotni plan. S prenesenim viškom iz 2007. godine koji iznosi 2.204.000 kuna, ukupan proračun iznosi 17.584.000 kuna. U ukupnim izvorima sredstava prednjače porezni prihodi koji iznose 8.109.000 kuna.

Strukturu prihoda proračuna možete vidjeti na slici jedan. Od ostalih prihoda značajna stavka su i pomoći iz državnog proračuna, koje su znatno porasle kod zadnjeg rebalansa te iznose ukupno četiri milijuna i 800 tisuća kuna. Od vlastitih prihoda, veći se priljev očekuje od komunalne naknade koja bi u pregradski proračun trebala donijeti 465.000 kuna, dok bi se naplatom komunalnog doprinosa trebalo uprihodovati 100.000 kn. Od vlastitih prihoda može se izdvojiti i prihod od trgovačkih poduzeća u vlasništvu Grada tj. dobit koju uplaćuje Niskogradnja koja kao poduzeće u 100% vlasništvu Grada prenosi svoju dobit u proračun Pregrade. Projekcija te dobiti prema prvotnom planu iznosila je 950 tisuća kuna, ali je zadnjim rebalansom na zahtjev Niskogradnje smanjena na 654 000 kuna. Ovo su samo neke od stavaka koje su promijenjene nakon izvršenog rebalansa proračuna 2008.

Zanimljivo je za primijetiti da se pregradski proračun dosta poveća tijekom godine u odnosu na ono što je planirano početkom godine. Najvećim dijelom ta povećanja odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna koje se usmjeravaju u komunalnu infrastrukturu (npr. uređenje trga).  Iako je jedno od pravila kapitalnog investiranja da se ta ulaganja planiraju dugoročno tj. nekoliko godina unaprijed, u Pregradi se odluke o kapitalnim ulaganjima donose u toku godine, oslanjajući se pritom većinom na pomoći iz državnog proračuna. Tako iz proračuna, koji na prvi pogled izgleda dosta velik (zahvaljujući kapitalnim investicijama), nema sredstava ni za simboličnu pomoć za brojne udruge koje djeluju u Gradu. Primjerice 2008. za sve udruge namijenjeno je ukupno 15.000 kuna.

Što se tiče rashoda, u proračunu nakon ovoga zadnjeg rebalansa dominiraju rashodi za komunalnu infrastrukturu koji iznose 8.738.000 kuna, tj. 49,7 % od ukupnih rashoda proračuna za 2008. Pritom dominiraju ulaganja u uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta i ulica. Ostatak rashoda možete vidjeti na slici 2.

Kao što je vidljivo Pregrada ulaže iz svoga proračuna mnogo u kapitalne investicije, posebice u komunalnu infrastruktura kao što je asfaltiranje cesta, izgradnja vodoopskrbne mreže, ali tu je i veliki udio građana koji dijelom pokrivaju te investicije iz svog osobnog dohotka. Međutim, unatoč tome što Pregrada zahvaljujući kapitalnim ulaganjima ima razmjerno velik proračun, primjetno je da brojne udruge koje djeluju na području grada nemaju uopće svoje stavke u proračunu - Grad ih ne pomaže ni simbolički. Nažalost, "bode u oči" da se od udruga financiraju samo ženski i muški nogometni klub te KUD (u iznosim koje i ta društva definitivno, s obzirom na svoje rezultate i značaj, zaslužuju).

Reklama