Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

30.11.2016. 08:20:25 - Grad Pregrada

Završila najveća investicija Grada Pregrade u 2016. godini

Završili su radovi u sklopu najveće investicije Grada Pregrade u 2016. godini, asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Temeljem navedene investicije Grada asfaltirano je ukupno oko 7,5 kilometara nerazvrstanih cesta. Za projekt asfaltiranja Grad se dugoročno zadužio putem kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od dva i pol milijuna kuna na šest godina, a dio troškova asfaltiranja sufinancirali su građani u visini od trideset posto cijene radova.

Potrebno je napomenuti da je ovo najveće ulaganje u nerazvrstane ceste na području grada od kada Pregrada uživa navedeni status. Grad Pregrada nastavit će s projektom asfaltiranja nerazvrstanih cesta i u godinama koje slijede, kako bi povećali kvalitetu života građana i građanki te poboljšali prometnu povezanost krajeva otežanu i zbog specifičnog terena te velike površine od 256,69 km koju obuhvaćaju nerazvrstane ceste.

Reklama