Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

18.12.2009. 21:44:25 - SDP Pregrada

Priopćenje za medije

Za gradonačelnicu ima, ali za nezaposlene, umirovljenike i sela nema

Na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća grada Pregrade donesen je proračun grada za 2010. godinu. Iako svi pokazatelji nagovještaju tešku ekonomsku i socijalnu godinu, gradska je vladajuća koalicija odlučila zažmiriti pred tom činjenicom. Vijećnici SDP-a, ZS-a i A-HSS-a predložili su nekoliko amandmana kojima su pokušali osigurati barem prvu pomoć za one koji bi se sljedeće godine mogli naći bez radnog mjesta te osigurati božićnice za umirovljenike. Obzirom da gradonačelnica Pregrade svoju dužnost obnaša volonterski smatramo da naknada za dužnost gradonačelnice ne može biti u rangu plaća koje primaju gradonačelnici koji svoju dužnost obnašaju profesionalno. Stoga smo predložili da stavka za naknadu za rad gradonačelnice iznosi 168.000 kuna, a da se 94.000 kuna dobivenih smanjenjem naknade usmjere u svrhu pomoći građanima/kama kroz jednokratne pomoći tijekom nezaposlenosti te kroz jednokratnu pomoć umirovljenicima u vidu Božićnice. Nažalost, čak je i Hrvatska stranka umirovljenika bez ijedne riječi obrazloženja odbila da se u proračunu osigura 50.000 kuna za umirovljeničke božićnice!

Istovremeno u proračunu je predviđeno zaduženje od 2.500.000 kuna, a kako bi se završio Đački dom u Pregradi što je zaduženje u visini 25% ukupnih izvornih prihoda grada Pregrade! U tu situaciju smo dovedeni jer su gradske vlasti potpisale nepovoljan ugovor u kojem se obvezuju osigurati ta sredstva, a bez da su imali ikakvu financijsku konstrukciju otkuda će ih pribaviti nego su se po običaju nadali užicati novac od države. No, kao što mi uporno upozoravamo, ekonomska kriza je neumoljiva i novaca nema. Povrh svega toga, koalicija je odlučila da je prioritet u sljedećoj godini izgradnja još jedne nove zgrade - i to za Veleučilište. Naše stranke apsolutno podržavaju rad Veleučilišta u Pregradi, no u kriznim vremenima prisiljeni smo svi skupa postaviti neke prioritete. Kao prioritetno pitanje vidimo osiguranje jednosmjenske nastave u pregradskoj osnovnoj školi, što je pitanje koje se već predugo vrijeme zaobilazi. Ovdje se radi o kvaliteti obrazovanja velikog broja pregradske djece te temeljnim pedagoškim standardima. Smatramo da izgradnja nove zgrade za koju ne postoji jasna financijska konstrukcija ne treba biti prioritet u proračunu za 2010., već da je većinu predviđenih sredstava trebalo preusmjeriti na dogradnju osnovne škole.

Istovremeno, grad Pregrada se ponosi svojim statusom grada prijatelja djece te smatramo sramotnim da u svrhu očuvanja tog statusa nije predviđena niti jedna kuna. Tražili smo da se na konto grada prijatelja djece stavi barem 5.000 kuna kako bi se mogla održavati minimalno postojeća dječja igrališta te da konačno i Gradski program djelovanja za mlade pronađe svoje mjesto u proračunu te da se za njegovo provođenje osigura 5.000 kuna jer jedine mjere za koje je u proračunu osiguran novac su one vezane uz obrazovanje, a GPDM sadrži i 8 drugih područja važnih za mlade.

Također napominjemo da je gradska vlast još jednom pokazala što misli o pregradskim selima u godini kad se ne održavaju izbori. I dok gradonačelnica može primati volontersku naknadu od 11.000 kuna mjesečno i dok ima novaca za izgradnju novih zgrada u centru grada, novac za nova asfaltiranja cesta je smanjen 7 puta!  S gotovo 3 i pol milijuna kuna na svega 400 tisuća kuna. Isto je zadesilo i izgradnju javne rasvjete za koju je iznos smanjen čak 15 puta!

Gradski proračun kakav je donesen za 2010. godinu, nažalost nimalo neće unaprijediti kvalitetu života u gradu niti će pružiti miran san našim socijalno ugroženim građanima. Najlakše je upravljati gradom kad se u njega slijevaju dotacije iz državnog proračuna dobivene stranačkim vezama, no ovim se proračunom gradska vlast pokazala apsolutno nedoraslom voditi grad u teškim  i kriznim vremenima.

 

Za vijećnike SDP-a, ZS-a i A-HSS-a

Marko Vešligaj

 

Reklama