Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

31.01.2015. 11:55:06 - Grad Pregrada

Održan sastanak gradonačelnika s predstavnicima udruga

Foto: Grad Pregrada

U Gradskoj vijećnici Grada Pregrade jučer je održan sastanak gradonačelnika Marka Vešligaja s predstavnicima udruga s područja grada Pregrade. Gradonačelnik je predstavio rezultate suradnje s udrugama u 2014. godini te je naznačio da su prošle godine po prvi puta sredstva za udruge dodjeljivana putem javnog natječaja, a pravo na sredstva iz proračuna ostvarilo je ukupno 16 udruga. Grad Pregrada je u 2014.g. raspisao natječaj za dodjelu financijskih sredstava projektima udruga putem kojeg je 14 udruga ostvarilo financijsku potporu u iznosu od 58.000,00 kn, dok su putem posebnog natječaja za projekte sportskih udruga, 2 sportske udruge ostvarile financijsku potporu od 8.500,00 kn. Isto tako, Grad Pregrada je u 2014.g. za udruge koje su proračunski korisnici izdvojio ukupno 672.000,00 kn.

Gradonačelnik je predstavio i rezultate projekta "Otvoreni grad" koji je uspješno priveden kraju, a u sklopu kojeg je uređena Gradska vijećnica i 4 uredska prostora koje danas dijeli ukupno 9 udruga. Pozdravio je aktivno uključivanje udruga u projekt "Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade" u okviru kojeg su za četiri udruge koje sudjeluju na projektu osigurani laptopi te za jednu fotoaparat. Pohvalio je i uključivanje udruga u gradske manifestacije i ostala događanja kojima redovito obogaćuju društveni život u gradu Pregradi. Isto tako, predstavio je i novi natječaj za udruge u 2015. godini koji će biti objavljen 02.02.2015.g. na web stranicama i oglasnoj ploči Grada Pregrade.

Nakon sastanka s gradonačelnikom, u Gradskoj vijećnici je održana radionica za udruge "Jednostavno knjigovodstvo za organizacije civilnog društva" u organizaciji Mreže udruga Zagor i programa JAKO. Radionica je bila namijenjena udrugama koje vode jednostavno knjigovodstvo, a sudionici su upoznati sa novim Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji se primjenjuje od 01.01.2015. godine te su imali prilike popunjavati dokumentaciju na konkretnim primjerima što će im biti od velike pomoći u vođenju njihovih udruga.

Reklama