Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

17.06.2014. 09:21:40 - Grad Pregrada

Natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama s područja Grada Pregrade

Grad Pregrada u sklopu projekta Otvoreni grad, dana 16.06.2014. raspisuje Natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama sa sjedištem na područja Grada Pregrade čija je djelatnost od interesa za Grad Pregradu.

Prostori koji su predmet davanja na korištenje nalaze se u aneksu zgrade Grada Pregrada, J. K. Tuškana 2, Pregrada, a uključuju 4 uredske prostorije, jedna u prizemlju i tri na 1. katu koje su namijenjene za rad 10 udruga, a navedene prostore udruge će dijeliti. Ugovori za prostore potpisuju se na razdoblje od 5 godina, a rok za prijavu na natječaj je 10 dana od dana objave na oglasnoj ploči i web stranicama Grada Pregrade, odnosno do 26.06.2014.g.

Uz obrazac za prijavu na natječaj svu obveznu popratnu dokumentaciju možete preuzeti na gradskim stranicama.

Reklama