Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

05.07.2014. 12:56:00 - Grad Pregrada

Dodijeljeni gradski prostori na korištenje udrugama

Građanski odbor za provedbu projekta "Otvoreni grad" je na temelju prijava zaprimljenih na Natječaju za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama na sjednici 01.07.2014., u utorak, utvrdio spisak udruga koje su se prijavile na natječaj te ispunjavaju potrebne uvjete i kriterije.

Radi se o prostorima u aneksu zgrade Grada, a prostori za korištenje su tako dodijeljeni KUD-u Pregrada, Šahovskom klubu Pregrada, Udruzi promicatelja klapske i zavičajne glazbe "Kmeti", Pregradi info, Civilnoj udruzi građana (CUG), Društvu "Naša djeca" Pregrada, Gljivarskom društvu "Lisičica", Udruzi uzgajatelja malih životinja "Zagorje" i Udruzi pčelara "Medeni" iz Pregrade.

Udruge će gradske prostore dobiti na korištenje početkom rujna nakon potpisivanja ugovora s Gradom Pregrada.

Reklama