Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

01.02.2018. 11:38:24 - Petra Vdović

Grad Pregrada donio odluku o novom načinu prikupljanja otpada: Dolazi do promjene u naplati odvoza otpada, a uvodi se i ugovorna kazna

Pregradski gradski vijećnici na svojoj su šestoj sjednici održanoj u utorak donijeli Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te s njom vezanu Odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

Naime, odvojeno prikupljanje i naplata otpada po količini postalo je obvezno u Republici Hrvatskoj od 1. studenoga 2017., kada je na snagu stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom. Gradovi i općine dobili su rok od tri mjeseca da odrede kako će sustav funkcionirati na njihovu području i da sukladno tome donesu Odluku o načinu pružanja javne usluge. Grad Pregrada izradio je prijedlog ove odluke zajedno sa koncesionarom Eko Flor Plus d.o.o., s ciljem pronalaska najboljeg i najekonomičnijeg rješenja za građane. (Više pročitajte ovdje.)

Što se tiče sortiranja otpada, za građane neće nastupiti veće promjene jer već odvajaju papir i plastiku putem vreća za sortiranje, a ostali otpad odlažu na zelenim otocima postavljenima po mjesnim odborima. Ono što se mijenja je način prikupljanja biorazgradivog otpada. Taj otpad će građani, koji imaju tu priliku, moći zbrinjavati u svojim domaćinstvima na način da ga kompostiraju u svom kućanstvu. Oni koji nemaju tu mogućnost, dobit će posebne spremnike za ovakvu vrstu otpada, te će plaćati višu cijenu.

Promjene u načinu naplate odvoza smeća

Do promjene će doći i u načinu naplate odvoza komunalnog otpada. Svi građani plaćat će fiksni dio, odnosno minimalnu cijenu javne usluge, dok će drugi kriterij za cijenu biti volumen spremnika i broj pražnjenja. Koncesionar Eko-flor za šestomjesečni će period izdati korisnicima paušalni iznos mjesečne naknade, a nakon tog razdoblja izvršit će se obračun stvarno predane količine. Iako je Odlukom uređen način utvrđenja cijene javne usluge, nije dogovorena i sama visina cijene koju će građani plaćati za javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Novost su i predviđene kazne za građane koji neće odvajati otpad, koja iznosi 100 kuna za svako postupanje protivno ugovoru.

Grad Pregrada osigurat će odvojeno prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta jednom svaka tri mjeseca, a po izgradnji reciklažnog dvorišta učestalost odvoza mobilnim verzijom mijenja se na jednom svaka četiri mjeseca.  Do izgradnje reciklažnog dvorišta, mobilno će se postaviti na sljedećim lokacijama:

  1. Za naselja Pregrada, Vrhi Pregradski, Donja i Gornja Plemešćina, Vojsak i Gorjakovo - prostor stočnog sajma
  2. Za naselja Benkovo, dio Cigrovca, Sv. Vrh, Valentinovo, Bušin i Klenice – odvojak prema PŠ Benkovo
  3. Za Cigrovec – kod Društvenog doma
  4. Za naselja Bregi Kostelski, Kostel i Kostelsko – na parkiralištu kod groblja u Kostelu
  5. Za naselja Sopot, Pavlovec Pregradski, Marinci, Višnjevec i Stipernica – kod Vatrogasnog doma u Stipernici
  6. Za naselja Gabrovac, Vinagora, Vrh Vinagorski, Mala Gora, Velika Gora i Martiša Ves – na adresi Vinagora 3

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Iako je svijest o selektiranju otpada proradila kod većine građana, još uvijek postoje oni koji za to ne mare te smeće i dalje bacaju u prirodu. Kako bi se stalo na kraj nepropisnom odbacivanju otpada , Grad Pregrada je Odlukom o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada odlučio uspostaviti  sustav za zaprimanje obavijesti putem obrasca koji će biti objavljen na gradskom webu, a osim prijave putem mrežne stranice, građani mogu nepropisno odbačeni otpad prijaviti na način da ispune obrazac i dostave ga osobno ili putem pošte u ured gradske uprave. Redovni godišnji nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada vršit će komunalni redar učestalim kontrolama, a također će se raditi na educiranju građane o načinu zbrinjavanja otpada.

Reklama