Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

06.05.2013. 11:00:48 [Pregrada] - FM Pregrada

Dopis Foruma mladih SDP-a Gradu Pregradi o osnivanju Savjeta mladih

Poštovani,

temeljem zakona o Savjetu mladih, koji je donesen 2007. predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave trebala su osnovati savjete mladih u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Grad Pregrada je to učinio, odnosno raspisao natječaj tek 2011. godine, i to nakon opetovanog ukidanja točke dnevnog reda o osnivanju Savjeta mladih Kluba vijećnica i vijećnika SDP-ZS-A-HSS; uz obrazloženje kako odluka nije dobro pripremljena, unatoč prijedlogu koji je vrlo opsežno pripremljen i napravljen na temelju prijedloga o osnivanju savjeta u drugim gradovima u našoj županiji. Iz tog razloga, o ovoj temi se moglo raspravljati samo pod točkom Razno, ali ni tada se nisu mogli čuti konkretni razlozi za ukidanje odluke. 

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća. U okviru svoga djelokruga savjet mladih raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnima za rad savjeta mladih, predlaže predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području jedinice lokalne samouprave, također daje mišljenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave prilikom donošenja mjera i programa od osobitog značaja za unaprijeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne samouprave. Sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade i skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih i potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina i gradova u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava.

Iako je prošlo već više od tri mjeseca od izbora članica i članova Savjeta mladih, konstituirajuće sjednice nije bilo. Smatramo kako su mladi ljudi u Pregradi dovoljno marginalizirani, a dokaz tomu je nedostatak kulturnih sadržaja na području grada Pregrade, nedostatak potpore udrugama mladih i naposljetku nije održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih bez koje Savjet mladih ostaje mrtvo slovo na papiru. Također, naglašavamo kako u članku 11. navedenog Zakona stoji kako Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca. 

Zbog svega navedenog od vas očekujemo hitno sazivanje konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Grada Pregrade.

Srdačan pozdrav,

Forum mladih SDP-a Pregrada

 

 

Reklama