Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Kolumne

09.01.2008. 14:43:26 - Jelena Jurić

Zakon o rođendanu

HRVATSKI TABOR

Na temelju nepostojećeg članka prema Ustavu Republike Hrvatske, donosi 

ODLUKU O PROGLAŠENJU IZMIŠLJENOG ZAKONA O ROĐENDANU

 

Proglašavam Zakon o rođendanu, koji je donio Hrvatski tabor na sjednici 1.5.2007.

U Rijeci, 6.1.2008.

 

Članak 1.

Svakom se smije dogoditi da ne čestita u razumnom roku nečiji rođendan, ako za to postoji opravdan razlog. Slavljenik je dužan postupati obzirno te naknadnu čestitku uzeti kao da je pravovaljana, kako je određeno po samom zakonu. Broj rođendana službena je tajna.

 

Članak 2.

Isprika za zaboravljanje rođendana mora biti osmišljena i vjerodostojna. Svaka isprika koja bude iskazana u obliku koji slavljenik ne razumije u cijelosti ili djelomično, biti će vraćena na doradu.

 

Članak 3.

Novčanom kaznom od 10.00. kn biti će kažnjen zaboravljenik koji nakon vlastitog saznanja da je zaboravio nečiji rođendan, u roku od deset dana ne nazove slavljenika i ne ukaže na propust. Novčanom kaznom od 20.00 kn. biti će kažnjen zaboravljenik koji je upozoren na nečestitanje rođendana ali je u roku deset dana propustio poduzeti dužnu radnju iako je pravodobno upozoren.

 

Članak 4.

Slavljenik može oprostiti zaboravljeniku zaboravljanje čestitanja rođendana kada protekne dvostruko vrijeme od dana čestitanja. (relativna zastara).

 

Članak 5.

Slavljenik nema pravo upozoriti zaboravljenika da je ovaj propustio čestitanje rođendana, te je isto dužan i oprostiti,  kada protekne mjesec dana od propusta. Apsolutna zastara utuživanja zaboravaljanja rođendana nastupa kada slavljenik i zaboravljenik pruže ruku kao znak pomirbe.

 

Članak 6.

U slučaju spora, nadležna je prva obližnja kavana ili restoran, a troškove postupka snosi slavljenik.

 

Članak 7.

Zaboravljenik je dužan u znak dobre volje slavljeniku uručiti prigodan dar.

 

 

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Zakona, prestaje važiti Zakon o rođendanskim razmiricama, NN br. 00/03.

 

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu kad na vrbi rode svirala.

 

 

Klasa: 5567-009/098-09/12
Rijeka,6.1.2008.

 

HRVATSKI TABOR
Predsjednik
Hrvatskog sabora
Jelena Jurić, dipl.nog.

Arhiva

Arhiva kolumni

Reklama