Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

08.09.2016. 15:25:15 - Grad Pregrada

"Zbogom" makadamu na cesti Bušin-Bežanec

U listopadu ove godine kreću radovi na sanaciji ceste Bušin-Bežanec, točnije, na dionici Bušin-Klenice, koja povezuje dva naselja u blizini dvorca Bežanec te se spaja na državnu cestu Pregrada – Krapina i na županijsku Pregrada-Đurmanec, kao i radovi na sanaciji županijske nerazvrstane ceste Sveti Matej-Planina Gornja. Nakon što se ove dvije dionice asfaltiraju, Krapinsko-zagorska županija postat će prva i jedina u Hrvatskoj koja više nema ni jednu županijsku cestu pod makadamom.

Lokalna cesta Klenice -Bežanec, ukupne duljine 2,30 km prekategorizirana je 2013. godine iz nerazvrstane u lokalnu prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta. Također, novom prekategorizacijom, Grad Pregrada predmetnu je cestu predao na upravljanje Županijskoj upravi za ceste KZŽ, te je ista u razdoblju 2013.-2015. godine sanirana na način da je uređena podloga ceste, odvodnja te je asfaltirano 720 metara. Ukupna vrijednost dosada izvedenih radova je pola milijuna kuna.

Predmetna cesta dio je ovogodišnjeg programa asfaltiranja ŽUC-a, koji započinje u listopadu ove godine, a kojim se planira, u cestu duljine 1.580 m i širine 4,5 m, ugraditi nešto više od 1.000 m3 kamenog materijala za podlogu i bankinu i 7.000 m2 asfalta. Za navedene radove ŽUC je osigurao oko 480 tisuća kuna.

Važnost lokalne ceste L22091 (Bušin-Bežanec, dionica Bušin-Klenice) očituje se u činjenici što ona predstavlja alternativni prometni pravac, cestu koja prolazi pokraj spomenika kulture i turističkog lokaliteta dvorca Bežanec, čime potvrđuje svoje povijesno značenje budući da je bila u funkciji i u vrijeme baruna Ottenfelsa u Bežancu, te može kao takva biti i dio turističke ponude vezane uz dvorac Bežanec.

Navedene investicije predstavili su župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, ravnatelj Županijske uprave za ceste KZŽ Željko Vincelj, načelnik Općine Gornja Stubica Jasmin Krizmanić i pregradski gradonačelnik Marko Vešligaj prilikom obilaska nerazvrstane ceste Sveti Matej-Gornja Planina.

Reklama