Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

13.12.2007. 15:58:56 - zsorsa

Stranicama pregrada.info dodijeljen ISSN broj

Stranicama pregrada.info dodijeljen ISSN broj

Internet stranicama www.pregrada.info dodijeljen je ISSN broj od strane ISSN ureda za Hrvatsku.
ISSN ured za Hrvatsku nacionalni je centar koji dodjeljuje ISSN hrvatskim serijskim publikacijama te stvara i održava zapise o tim publikacijama u međunarodnom upisniku. ISSN (International Standard Serial Number - međunarodni standardni broj serijske publikacije) koristi se za jednoznačnu identifikaciju serijske građe (časopisi, novine, zbornici, godišnjaci, monografske serije) bez obzira na medij na kojem se javlja.

Reklama