Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

05.01.2018. 11:27:34 - Grad Pregrada

Predložite kandidate za Naj volontera/ku 2017. godine!

Foto: care.paulsarton.org

Grad Pregrada objavio je na svojoj web stranici javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade Naj volonteru/ki za područje Grada Pregrade za 2017. godinu.

Kandidat ili kandidatkinja koji bude proglašen Naj volonterom/kom 2017. godine dobit će nagradu u iznosu 2 tisuće kuna, a proglašenje će se održati povodom obilježavanja Dana Grada Pregrade.

Na javni poziv može se predložiti svaka fizička osoba koja obavlja volonterske aktivnosti sukladno odredbama Zakona o volonterstvu, ima navršenih 15 godina i više te je volontirala je u organizacijama koje su definirane Zakonom o volonterstvu (udruga, zaklada, fundacija, ustanova, svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba), državno tijelo i tijelo lokalne područne (regionalne) samouprave s prijavljenim sjedištem na području Grada Pregrade).

Prijedlozi se podnose u Urudžbeni zapisnik, soba br. 15 u Gradu Pregradi ili poštom na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana, 49218 Pregrada, s naznakom  "Prijedlog za dodjelu nagrade naj-volonteru/ki za područje Grada Pregrade".

Javni poziv otvoren je do 9. veljače 2018.

 

Reklama