Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

25.11.2010. 21:56:17 - Podružnica sindikata Niskogradnje

Podružnica sindikata Niskogradnje uputila otvoreno pismo

SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE
SINDIKALNA PODRUŽNICA
"NISKOGRADNJA" PREGRADA

Pregrada, 23.11.20 10.

 

GRADONAČELNICI GRADA PREGRADE I PREDSJEDNICI NADZORNOG ODBORA NISKOGRADNJA d.o.o., PREGRADA gospođi VILMICI KAPAC

PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PREGRADE gospodinu STJEPANU HAJDINJAK

DIREKTORU NISKOGRADNJE d.o.o., gospodinu JULIJU FIŠTER

 

OTVORENO PISMO

Potaknuti i razočarani aktualnim zbivanjima oko NISKOGRADNJE d.o.o., S. Radića 17, Pregrada, zabrinuti za budućnost Društva i nas radnika koji radimo u njemu odlučili smo uputiti Otvoreno pismo i tražimo da se sazove hitna izvanredna sjednica Gradskog vijeća grada Pregrade u svojstvu Skupštine NISKOGRADNJE d.o.o. i Nadzornog odbora NISKOGRADNJE d.o.o. najkasnije u roku 15 dana od dana primitka Otvorenog pisma sa točkom dnevnog reda "Razmatranje zahtjeva iz Otvorenog pisma radnika Niskogradnje o aktualnim događanjima oko NISKOGRADNJE d.o.o., Pregrada i donošenje zaključaka", s time da se uz poziv obvezno priloži ovo Otvoreno pismo.

Nadalje, tražimo da se Predsjednik gradskog vijeća grada Pregrade i Predsjednica nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. nakon održanih sjednica bez odgađanja, a najkasnije u daljnjem roku od 3 dana očituju Povjereniku Sindikalne podružnice Niskogradnja d.o.o. o donesenim zaključcima i odgovorima vezanim za dostavljeno Otvoreno pismo.

Ukoliko se ne udovolji našoj molbi biti ćemo prisiljeni poduzeti daljnje korake u cilju zaštite cjelovitosti poslovanja, imovine i radnika NISKOGRADNJE d.o.o.

U Večernjem listu 11. studenog 2010. godine objavljen je članak novinara Alena Brodara pod naslovom "Pronađen još jedan kredit bez suglasnosti nadzornika i Grada" sa nadnaslovom Pregrada "Revizija provjerava poslovanje Niskogradnje".

U navedenom članku jedini cilj je bio zapravo izmanipuliratí javnost kako bi se opravdala odluka o "političkoj smjeni" bivše direktorice gospođe Irene Krsnik i stvorili preduvjeti za privatizaciju najvećeg dijela Niskogradnje d.o.o. po već znanim receptima pretvorbe i privatizacije u čemu pomaže i Revizija pristranim revizijskim izvješćem o čemu će se naknadno očitovatí Hrvatska revizorska komora, a javnost o tome biti obaviještena.

Na ovakve objede prinuđeni smo energično reagirati i to snagom argumenata, a ne argumentima snage, pa ljubazno molimo da nam date očitovanje odnosno odgovore na dolje postavljena pitanja:

1. U Večernjem listu 14. rujna 2010. godine Gradonačelnica je dala izjavu da je Niskogradnja zadužena za gotovo 1.000.000 EUR-a, a u članku objavljenom 11. studenog 2010. godine Gospođa

Gradonačelnica je u sukobu sama sa sobom, jer zaduženje svodi na 1.500.000 kuna. Gdje je razlika 794.500 EUR ?

2. Gradonačelnica navodi da su u trenutku razrješenja Uprave bile aktualne sve hipoteke, a sada su  ostale još samo dvije parcele što nije točno. Stanje zaduženja i hipotekarni teret na nekretninama od 14. rujna 2010. godine u vrijeme smjene uprave je isto kao i 11. studenog 2010. osim što je u međuvremenu smanjeno zaduženje za 1.000.000 kuna s time da je hipotekarno opterećeno cca desetak posto zahvaćene površine kamenoloma.

3. Tražimo da se javno kaže radnicima Niskogradnje d.o.o. , građanima grada Pregrade i cijeloj javnosti zbog čega Gradonačelnica sa koalicijskim partnerima forsira skidanje hipoteke sa kat. čestica kamenoloma. Da li je razlog skidanje hipoteke da bi se putem smanjenja temeljnog kapitala izvukle nekretnine kamenoloma iz imovine Niskogradnje i time stvorili preduvjeti za elegantno zatvaranje kamenoloma, a nakon toga i njegovu privatizaciju?

Ako to nije razlog, da li će Grad Pregrada dati neograničenu služnost Niskogradnji d.o.o. za kat. čestice koje će izvući iz imovine Niskogradnje, a koje su predmet rada i valjanosti dozvola za rad kamenoloma?

4. Koji su razlozi Grada Pregrade o najavljenoj namjeri smanjenja temeljnog kapitala NISKOGRADNJE d.o.o. , u kojem opsegu i kako će se to provesti, obzirom da smanjenje temeljnog kapitala dovodi u opasnost buduće poslovanje i likvidnost NISKOGRADNJE?

5. Zbog čega je Nadzorni odbor donio odluku o opozivu direktorice bez valjanih argumenata i tko će snositi odgovornost i nastalu štetu zbog promašene odluke koja se kreće sigurno u velikim razmjerima, budući da je podignuta tužba bivše direktorice.

6. Tražimo da Direktor NISKOGRADNJE d.o.o. i Predsjednica nadzornog odbora bez odgađanja podnesu prijavu upisa registarskom sudu novog člana nadzornog odbora koji je tajnim glasanjem većinom glasova izabran voljom zaposlenika. U protivnom ćemo podnijeti tužbu Trgovačkom sudu i zahtjev za naknadu štete. Moramo napomenuti da je Predsjednica nadzornog odbora odbila kod Javnog bilježnika potpisati dokumente vezane za prijavu upisa novog člana nadzornog odbora u sudski registar Trgovačkog suda.

7. Tražimo odgovor na pitanje, tko je ovlastio i kojim pravom, da GORUP VJEKOSLAV, HAJDINJAK STJEPAN, i HOHNJEC MARIJAN nadziru poslovanje Niskogradnje i rad Direktora te traže na uvid dokumentaciju koja je poslovna tajna Društva. Tražimo da se za navedene postupke snosi odgovornost.

8. Tko će snositi odgovornost za nanesenu višestruku štetu Niskogradnji zbog netočnih informacija u medijima i javnosti oko zaduženosti koja nije približno takva kakvom se prikazuje.

9. Tko je odbio i tko će snositi odgovornost zbog odbijanja realizacije odobrenog dugoročnog kredita iz Vladina programa pomoći gospodarstvu u iznosu 1.500.000 kn i s druge strane plaćanja visoke kamate na kratkoročni kredit koji je zbog toga ostao neotplaćen, a time dovedena u opasnost opća likvidnost NISKOGRADNJE d.o.o.

Mi radnici Niskogradnje d.o.o., Pregrada (čijih 37 potpisa na ovo Otvoreno pismo je pohranjeno u arhivi Sindikalne podružnice "Niskogradnja" Pregrada) ne možemo dozvoliti da politika tj. koalicijski partneri i Gradonačelnica unište Niskogradnju, 39 radnika ostane bez radnog mjesta i da se Gradu Pregradi i njenim građanima nanese velika šteta smanjenjem prihoda proračuna, poskupljenjem komunalnih usluga i prestankom sanacije kamenoloma.

Nadalje, borit ćemo se svim pravnim sredstvima za očuvanje cjelovitosti poslovanja Niskogradnje, protiv daljnjih smjena rukovodećeg kadra Niskogradnje i protiv otpuštanja radnika te donošenja loših i štetnih odluka Grada Pregrade kao 100% vlasnika, za Niskogradnju d.o.o.

 

DOSTAVLJENO NA ZNANJE

1. PREDSJEDNICI VLADE RH, gospođi JADRANKI KOSOR

2. MINISTRICI ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I  GRADITELJSTVA, gospodi MARINI MATULOVIĆ DROPULIĆ

3. MINISTRU GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA, gospodinu ĐURI POPIJAČU

4. PODPREDSJEDNIKU SABORA I HDZ-a, gospodinu IVANU JARNJAKU

5. ŽUPANU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, gospodinu SINIŠI HAJDAŠ DONČIĆ

6. SABORSKOM ZASTUPNIKU KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE (HDZ), gospodinu MILIVOJU ŠKVORCU

7. SABORSKOJ ZASTUPNICI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE (HNS), gospođi DANICI HURSA

8. SABORSKOM ZASTUPNIKU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE (SDP), gospodinu IVANU HANŽEK

9. KLUB SDP-a, ZS-a i A-HSS-a grada PREGRADE, gospodin MARKO VEŠLIGAJ gospodin MIKLAUŽIĆ STJEPAN i gospodin HRŠAK STJEPAN

10. PREDSJEDNIK HSS-a grada PREGRADE, gospodin MARIJAN HOHNJEC

11.PREDSJEDNIK HNS-a grada PREGRADE, gospodin VJEKOSLAV GORUP

12. UREDNIŠTVO VEČERNJEG LISTA

13. UREDNIŠTVO ZAGORSKOG LISTA

 

 

Reklama