Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

13.05.2013. 22:45:42 - Tajana Broz

Općenito o lokalnim izborima

Svi punoljetni (18+) građani i građanke s prebivalištem na području grada Pregrade, 19. svibnja ove godine birat će gradonačelnika/gradonačelnicu Pregrade i njegove/njezine zamjenike, 15 članova i članica Gradskog vijeća, župana/županicu Krapinsko-zagorske županije i 41 člana i članicu Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije.

Prije glasovanja

Kako biste mogli pristupiti glasovanju potrebno je da ste upisani u birački popis. U birački popis bi trebali biti upisani automatski čim imate prebivalište na području grada Pregrade. No, oprez! Na nedavnim izborima za europski parlament pojedini su se građani i građanke neugodno iznenadili ustanovivši na samom biračkom mjestu kako im je istekla osobna iskaznica te su time i izbrisani s biračkog popisa. Svakako provjerite datum važenja svoje osobne iskaznice, a ukoliko vam je istekla moći ćete na dan izbora podići potvrdu za glasovanje u uredu državne uprave. Jeste li upisani u popis birača možete provjeriti na linku: biraci.uprava.hr.

Na dan glasovanja

19. svibnja (nedjelja) biračka mjesta se otvaraju u 7 sati, a zatvaraju u 19 sati. Biračka mjesta određuje Gradsko izborno povjerenstvo i njihov popis možete pronaći na web stranicama grada Pregrade. Svakako se možete obratiti i Gradskom izbornom povjerenstvu koje, kao i prijašnjih godina, vodi pregradski pročelnik Ivan Krištić.

Do dana glasovanja ste već provjerili da li se nalazite u biračkom popisu, ali na biračko mjesto morate ponijeti ili osobnu iskaznicu ili putovnicu kako bi vas članovi i članice biračkog odbora mogli identificirati te vam omogućiti glasovanje. Biračke odbore imenuje Gradsko izborno povjerenstvo na prijedlog političkih stranaka, a uz biračke odbore na biračkim mjestima mogu se nalaziti i promatrači/ce kako političkih stranaka tako i nevladinih organizacija kao što je GONG.
Kada dođete na biračko mjesto uočit ćete oglas sa zbirnom listom kandidatura za izbor gradonačelnika/ce i župana/ice. Isto tako, na biračkom mjestu biti će postavljene zbirne liste stranačkih i nezavisnih kandidacijskih lista s imenima i prezimenima nositelja/ica lista za gradsko vijeće odnosno županijsku skupštinu.

Na biračkom će mjestu za stolom, na kojem će biti i glasački listići, biti prisutna najmanje tri od ukupno šest članova i članica biračkog odbora. Na stolu će se nalaziti izvaci iz popisa birača i glasačke kutije, a na svakoj će od njih na prednjoj strani biti nalijepljen upravo onakav glasački listić kakav se u tu kutiju ubacuje.

Kada pristupite glasovanju član/ica biračkog odbora zadužen/a za utvrđivanje identiteta birača zatražit će od vas identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu), te će vam drugi član/ica uručiti četiri glasačka listića i zaokružiti vaše ime u izvodima iz popisa birača. Potom će vas uputiti do mjesta gdje ćete glasovati. Mjesto za glasovanje mora biti tako uređeno da osigurava tajnost glasovanja (paravan ili slična sredstva).

Na listićima na kojim ćete glasovati za gradonačelnika/cu i župana/icu abecednim će redom biti poredani kandidati/kinje. Uz svakog od navedenih kandidata/kinja biti će navedeni i njihovi zamjenici (jedan ili dva) koji se biraju zajedno s kandidatom/kinjom.

Na glasačkim listićima za članove/ice Gradskog vijeća i Županijske skupštine abecednim će redom biti poredane kandidacijske liste s imenima nositelja/ica tih lista (s naznakom je li riječ o stranačkoj ili nezavisnoj listi). Glasovati ćete tako da ćete na svakom od dobivenih listića zaokružiti samo jedan broj ispred naziva one liste, odnosno imena kandidata/kinje kojem dajete svoj glas. Listići na kojima nije zaokružen samo jedan broj liste odnosno kandidata/kinje smatrati će se nevažećim. Glasačke listiće potom presavijete i ubacite svaki u odgovarajuću kutiju.

Važno je napomenuti da prilikom glasovanja birači i biračice ne moraju glasovati za listu i kandidata/kandidatkinju za gradonačelničko mjesto iste stranke ili političke opcije. Možete primjerice glasovati za gradonačelničkog kandidata/kandidatkinju desnice i listu za vijeće ljevice ili obrnuto te možete glasovati za različite stranke u gradu i županiji, odnosno u gradu možete podržati desnog kandidata za gradonačelnika/cu, a na županiji lijevog kandidata/kinju za župana/icu ili obrnuto.
Bolesni te stari i nemoćni birači i biračice imaju pravo tražiti da biračka komisija osigura njihovo glasovanje u njihovom domu odnosno mjestu na kojem se nalaze. U pravilu je dovoljno da član/ica obitelji na biračkom mjestu od biračkog odbora zatraži da se takav postupak izvrši. Birači i biračice koji zbog određene tjelesne mane ili nepismenosti ne mogu samostalno glasovati imaju pravo doći na biračko mjesto s osobom koju će ovlastiti da u njegovo/njezino ime zaokruži broj liste ili kandidata/kinje za koju želi glasovati, no tom činu moraju osobno prisustvovati te osoba koja im pomaže ne smije samovoljno zaokružiti bilo koju listu ili kandidata/kinju. Sve ostale osobe činu biranja trebaju pristupiti samostalno te je strogo zabranjeno tzv. obiteljsko glasovanje pri kojemu jedna osoba zaokruži kandidate/kinje i liste za sve članove/ice obitelji koji su pristupili glasovanju!

Također je vrlo važno da je Ustavom RH zajamčena tajnost glasovanja i nitko vas nema pravo pitati niti od vas tražiti da otkrijete za koga ste glasovali.

Rezultati

Rezultate izbora objavljuje Gradsko izborno povjerenstvo nakon što je završilo prebrojavanje glasova te istekao rok za žalbe na proces glasovanja. Neslužbene rezultate u Pregradi možemo očekivati već 19. svibnja navečer, a za županiju 20. svibnja u noći. Izvrstan izvor informacija o rezultatima izbora su i web stranice državnog izbornog povjerenstva (www.izbori.hr) koje se osvježavaju gotovo tijekom cijele noći.
Podsjetnik na ovlasti

Konstituiranjem novog saziva Gradskog vijeća dolazi i do manjih promjena u ovlastima Gradonačelnika/ce i Gradskog vijeća zbog novog Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Gradsko vijeće donosi statut grada te odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga grada; osniva i bira članove/članice radnih tijela vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom; uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela grada; osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za grad.  Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika/ce donosi gradski proračun. Gradsko vijeće može - na  inicijativu jedne trećine vijećnika, gradonačelnika/ce, većine vijeća mjesnih odbora ili na prijedlog 20% birača/ica raspisati referendum. Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika/ca o promjeni područja Grada i drugim pitanjima sukladno Zakonu. Osim ovih pitanja, na prijedlog 20% ukupnog broja birača/ica može se raspisati i referendum za opoziv Gradonačelnika/ce i njegovog/njezinog zamjenika/ce. Odluka donesena na referendumu obavezna je. Gradsko vijeće može tražiti i mišljenje zborova građana, ali koje nije obavezno.

Reklama