Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

28.03.2019. 09:56:17 - Grad Pregrada

Objava biračima za izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Izbori će se održati u nedjelju 26. svibnja 2019.

Do srijede, 15. svibnja 2019. birači mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 11. svibnja 2019. u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, biračima je omogućeno glasovanje izvan mjesta prebivališta. Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisanom obliku, poslati poštom ili na e-mail adresu ureda. Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 15. svibnja 2019. zaprimati zahtjeve do 16,00 sati.

1. Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

  • ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj zatražit će PRIVREMENI UPIS za mjesto gdje će se zateći na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta birač može podnijeti bilo kojem nadležnom uredu državne uprave u županiji u Republici Hrvatskoj bez obzira na mjesto prebivališta ili mjesto gdje će se zateći na dan izbora.
  • ako žele glasovati u inozemstvu, zatražit će PRETHODNU REGISTRACIJU u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili u nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za prethodnu registraciju birač može podnijeti bilo kojem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj.
  • iznimno, birači mogu u nadležnom uredu, u kojem su upisani u registar birača, zatražiti POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA bez navođenja mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske gdje će se zateći na dan izbora, a temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta podnosi se nadležnom uredu prema mjestu prebivališta birača

2. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

  • birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ili su podnijeli zahtjev za izdavanjem iste, ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. Ako žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj gdje će boraviti na dan održavanja izbora, podnijet će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.
  • birači koji nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, a kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju.

ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU i ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE, birači podnose najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu odnosno nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, na čijem će se području birač zateći na dan izbora.

Podnošenje zahtjeva za privremeni upis, aktivnu i prethodnu registraciju putem sustava e-Građani. Biračima je putem sustava e - Građani omogućeno podnošenja zahtjeva za:

  • privremeni upis izvan mjesta prebivališta,
  • aktivnu registraciju i
  • prethodnu registraciju.

Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave dostupni su obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih ureda.

 

Reklama