Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

05.10.2018. 08:46:38 - Srednja škola Pregrada

Obilježen Svjetski dan srca

Foto: Srednja škola Pregrada

Učenici 3. a i 4. d razreda u školi su proveli radionice o čimbenicima rizika za bolesti srca i krvnih žila, demonstrirali su postupak prve pomoći kod zatajenja rada srca, mjerili su krvni tlak i šećer u krvi, izračunavali ITM i indeks kondicije te ga povezivali s rizikom za bolesti srca i krvnih žila.

Učenice 4. d razreda uz Stručni aktiv nastavnika zdravstvene grupe predmeta obilježile su Svjetski dan srca u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana. Sudjelovale su u akciji mjerenja krvnog tlaka i izračunavanja indeksa tjelesne mase. Za obilježavanje su pripremile edukacijske brošure o kardiovaskularnim bolestima (hipertenziji, akutnom infarktu miokarda, aritmiji), anatomiji i fiziologiji srca i krvnih žila, zdravoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i preporukama o načinu življenja. Posjetitelji su dobili savjete o prehrani, informacije o dijagnostičkim pretragama, čimbenicima rizika za nastanak bolesti srca i krvnih žila.

Cilj akcije bio je potaknuti učenike u školi i velik broj posjetitelja u OB Zabok na brigu o zdravlju srca i prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Reklama