Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

22.03.2011. 22:17:35

MO 2011: Predstavljanje liste HNS

Funkcioniranje mjesnih odbora zamišljeno je tako da preko njih građani neposredno odlučuju o stvarima koje utječu na njihov svakodnevni rad i život. Pod time se podrazumijeva vođenja brige o uređenju okoliša koje pokriva određeni mjesni odbor, i to tako da se kroz  manje komunalne akcije poboljšava komunalni standard, vodi briga o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba.

Ovako napisano zvuči jako lijepo i stječe se dojam da građani stvarno mogu utjecati na puno stvari u svojoj sredini.

No, pogledajmo da li je to i stvarno tako. Što se od planova koji mjesni odbori pripremaju doista i realizira? Kako u stvarnosti uopće funkcioniraju mjesni odbori?

Na žalost prije nekoliko godina promijenio se način izbora članova za mjesne odbore i oni se sada biraju prema stranačkom modelu. To znači da u svakom selu, odnosno u njih nekoliko koja čine jedan MO postoji nekoliko stranačkih lista sa kojih se biraju članovi. Nakon provedenih izbora, prema izbornim rezultatima dobivamo 5 članova MO koji između sebe biraju predsjednika MO. Već i u ovoj najnižoj razini odlučivanja zakon je mještane podijelio u tri grupe "vlast", oporbu i one koji "nisu nigdje". Ako su članovi MO uglavnom pripadnici nekih stranaka (a i nezavisne liste uglavnom okupljaju neku užu interesnu skupinu) na koji način neopredijeljeni građani mogu izraziti svoje prijedloge? Teško, i uglavnom se to onda svodi na samoinicijativne i uske interese nekog predlagatelja.

Iako i sami sudjelujemo u tom procesu, smatramo da je ovakav način izbora članova MO potpuno nefunkcionalan i donosi više razdora između mještana nego nekakvih složnih akcija.

Na prethodnu nelogičnost lokalna vlast nema utjecaja, no na financiranje projekata koje planiraju MO itekako ima.

Sami MO ne raspolažu sa nikakvim financijskim sredstvima, već bi većinu planiranih projekata trebala financirati lokalna vlast (općina, grad), a moguće je da se na njihovu inicijativu uključi i država.
Kroz protekle godine pokazalo se da za većinu stvari koje su MO planirali nije bilo sredstava. Istina je da je kriza posljednjih godina umanjila mogućnost većih projekata, no ni u bolja vremena u okolnim selima nije se išlo dalje od asfaltiranja po par stotina metara (uz sufinanciranje građana) nerazvrstanih cesta i navoženje šodera tamo gdje je blato već uvelike onemogućavalo odvijanje kakvog-takvog normalnog prometa.  Mjesni odbori svedeni su na "povjerenstva" koja su odlučivala na koje ceste će se odobreni šoder raspodijeliti.

Sela su nam sve zapuštenija, a loša suradnja lokalne vlasti sa mjesnim odborima uvelike koči i dogovaranje eventualnih radnih akcija gdje bi se uključili i sami mještani i odradili određene poslove za koje nije potrebna veća financijska potpora.

Ovo je u stvari trebao biti članak gdje bi svaka stranka predstavila sebe i svoj program rada po MO u naredne 4 godine.

U ovakvim okolnostima smatramo da je gotovo amoralno obećavati nešto više od onoga što se i do sada radilo. Ovo nije mjesto ni prilika da se stranke raspišu o nekakvim ideološkim temama, a bez potpore lokalne vlasti i odobravanja financijskih sredstava za projekte koje će MO predlagati, kvalitetniji rad nije ni moguć.

Mada je ovo trebao biti lijepa reklama sa puno obećanja, odlučili smo se realan način  prikazati trenutno funkcioniranje mjesnih odbora i ukazati zbog čega je to tako.

Provjerite sva lijepa obećanja koja su dana prije 4 godine i ona koja se nalaze na ostalim stranicama ovih novina i sami odlučite da li i dalje želite vjerovati u njih.

Reklama