Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

09.02.2017. 15:49:01 - Grad Pregrada

Grad Pregrada postao vlasnikom Ljekarničke zbirke Thierry

Ljekarnička zbirka Thierry Muzeja grada Pregrade dr. Zlatko Dragutin Tudjina predstavljena je javnosti 30. ožujka 2008. godine.  Jedna je od tri tematske stalne izložbe otvorene  u Muzeju grada Pregrade dr. Zlatko Dragutin Tudjina: numizmatika, rudarstvo i ljekarničku zbirku "Thierry". Zbirka predstavlja farmaceutsku djelatnost obitelji Thierry čije  je djelovanje od izuzetne važnosti za Hrvatsku i grad Pregradu, jer svojim zaokruženim procesom proizvodnje lijekova bili prethodnica današnjih velikih farmaceutskih poduzeća.  Ljekarnik Adolf Thierry de Chateauvieux dobio je 1892. Koncesijsku dozvolu za rad ljekarne u Pregradi, te je već 1893. godine otvorio ljekarnu "K Angjelu čuvaru", prvu farmaceutsko- kemijsku tvrtku u jugoistočnoj Europi.

Ljekarnička zbirka sadrži 254 eksponata različitih vrsta materijala. Zbirka daje solidan pregled procesa farmaceutsko-industrijske proizvodnje lijekova obitelji Thierry, iz 19.st: oficina ljekarne, poslovnica, recepti, labaratorij, prostorija za zalihe (u tom segmentu izložbenog prostora ukomponiran je originalni  restaurirani ljekarnički namještaj ljekarne "K Angjelu čuvaru",  matrice za reklame.

Posebnost zbirke čini kvalitetna očuvanost eksponata, koji omogućavaju mogućnost vizualizacije nastanka, odnosno proizvodnje lijekova, njihove reklame  i otpreme. Zbirka svojim sadržajem eksponata pokriva sve segmente farmaceutsko- industrijske proizvodnje lijekova obitelji Thierrya.

Zbirka  sadrži veoma vrijedne predmete koji omogućavaju vizualizaciju čitavog procesa industrijske proizvodnje lijekova obitelji Thierry. Dio eksponata ove veoma važne zbirke za Hrvatsku i grad Pregradu, nalazio se u vlasništvu  Grada Pregrade a dio u  privatnom vlasništvu. Eksponati, koji su bili u privatnom vlasništvu posuđeni su Gradu Pregradi temeljem Ugovora o posudbi eksponata.

Kako bi uspio otkupiti eksponate ove, za grad Pregradu veoma važne zbirke, Grad se sa projektom otkupa iste aplicirao na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu, Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Temeljem odobrenog projekta Grad Pregrada ostvario je iznos od 50.000,00 kn od strane Ministarstva, dok je preostali dio od 50.000,00 kn osiguran Proračunom Grada.

Izuzetno smo zadovoljni što je projekt otkupa prepoznat od strane Ministarstva, te što smo uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju potrebnu za otkup. Naime, ukupan iznos financijskih sredstava potrebnih za otkup predmetnih eksponata jest 100.000, 00 kn, temeljem financijske procjene predmeta od strane Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba. U pripremi projekta osim Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade sudjelovala je i mr.sc. Snježana Pintarić, muzejska savjetnica kojoj ovim putem zahvaljujemo na veoma uspješnoj suradnji. Također za otkup eksponata bila je potrebna i Odluka Gradskog vijeća Grada Pregrade o otkupu predmetne zbirke, koja je donesena na 21. sjednici održanoj 14.09.2016. godine.

Grad Pregrada planira ponudu Muzeja podići na višu razinu te maksimalno iskoristiti potencijal postojećih triju stalnih postava muzeja. Kako bi ostvarili navedeno Grad Pregrada je uz otkup Ljekarničke zbirke sudjelovao kao partner na prijavi projekta Centar kreativnih i kulturnih industrija za razvoj kulturne baštine dvoraca i tvrđava u obrazovne i turističke svrhe/ CEKIN, u sklopu Interreg Hrvatska Slovenija temeljem kojeg se planira unaprijediti ponuda gradskog muzeja multimedijskom izložbom "Dvorci pregradskog kraja" (Pregradski dvorci 3D prezentacija u muzeju: opis dvoraca sa fotografijama i 3D prikazom, aplikacija Castle road, digitalni 3D prikaz gradova, suveniri). 

Reklama