Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

20.10.2013. 16:39:21 - MOPiPV

Čišćenje ceste podno kapele Sv. Leonarda

Na inicijativu člana MOPiPV Damira Storjaka, a prema dogovoru sa zadnjeg sastanka mjesnog odbora, 4. listopada održana je akcija čišćenja nanesenog kamenog materijala na cestama podno kapele Sv. Leonarda (glavna cesta Pregrada – Pregrada vrhi – Kunagora te cesta koja vodi od glavne ceste prema klijetima podno kapele).

Detalji vezani uz lokaciju na kojoj je održana radna akcija na satelitskoj snimci u nastavku.

Nažalost, zbog žurbe i kratkog vremena za organizaciju, na akciji nismo imali kvalitetan fotoaparat te dajemo nekoliko fotografija same akcije snimljenih mobilnim telefonom:

Stanje prije akcije:

Tijekom akcije:

Nakon akcije – otiđite pa pogledajte…

Nadamo se da se vidimo u nekoj od budućih akcija MOPiPV.

Reklama