Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Kolumne

04.03.2011. 14:48:55 - Tanja Očko

Održivi razvoj i izbori za Vijeća mjesnih odbora

Održivi razvoj je fraza čija je upotreba iz dana u dan sve učestalija i  kojem popularnost raste munjevitom brzinom, i među političarima, i među stručnjacima  i među poslovnjacima, i među zelenim aktivisitma. Sam pojam prvi je puta u tome obliku upotrijebila Brundtland komisija: "proces u kojem su sadašnje generacije u stanju zadovoljiti svoje potrebe, ne ugrožavajući zadovoljavanje potreba budućih generacija." Ukratko, traži se ravnoteža između ekonomskog rasta, poboljšanja kvalitete života i napretka društva te očuvanje prirodnih izvora i ekosustava.

Ljudska populacija na Zemlji ove će godine dosegnuti 7 milijardi. A mi smo svjedoci i sudionici u posljedicama tog rasta. Gledajući taj ubrzani rast, moramo se zapitati kakva budućnost očekuje slijedeće naraštaje, naše potomke. Kako čovjek svojom djelatnošću izravno i neizravno ugrožava prirodne procese, pojavljuju se nebrojeni negativni ućinci i posljedice u vidu degradacije kvalitete života. Iz tog razloga održivi razvoj bi trebao postati praksa  koju mora poštivati i sprovoditi svaki pojedinac u globalnom gospodarstvu. Započinje promjenama naših osobnih vrijednosti te se nastavlja prenošenjem tih vrijednosti na sva područja našeg djelovanja.

Tri su dimenzije održivog razvoja; gospodarska, okolišna i društvena. To je pojam koji neminovno sumira gospodarski rast i razvoj, kvalitetu okoliša i društvenu odgovornost, a demokracija, transparentno i odgovorno upravljanje glavni su i neophodni temelji za realizaciju takve prakse. Važno je ukazati na širok raspon tema vezanih uz upravljanje održivim razvojem te doprinijeti razumijevanju i dijalogu između različitih disciplina jer je za istraživanje koncepta održivosti nužna interdisciplinarnost.

Platformu za održivi razvoj čini društveno odgovorno ponašanje koje danas predstavlja potrebu i trebalo bi biti obaveza, a ne tek izbor. To se očituje kao trend smanjenja današnje potrošnje energije, održivu potrošnju resursa i nastajanje otpada, u svrhu opstanka prirodnih sustava o kojima će ovisiti buduće generacije. Integracija socijalne komponente u društveno odgovorno ponašanje obuhvaća stvaranje produktivnog zaposlenja u borbi protiv siromaštva te promoviranje društvenog ujedinjenja. Važno je stjecanje i usvajanje znanja koje će omogućiti da se cijeni, održava i razvija društveni napredak koji će zadovoljiti svačije potrebe, obzirno trošiti  energiju i sirovine u svojoj djelatnosti, te održati visok i stabilni stupanj ekonomskog rasta i zapošljavanja.

Primjena održivog razvoja na lokalnoj razini?

Kako je moguće provoditi politiku u skladu s načelima održivosti Republike Hrvatske na lokalnoj razini, kad rezultati nekih istraživanja ukazuju kako načini odlučivanja u samoj državi ne doprinose održivom razvoju. No, ipak...

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05), općine i gradovi obavljaju aktivnosti od lokalnog značenja i najbliže su potrebama ljudi. Osnovna je pretpostavka kako je dobro upravljanje glavni preduvjet za postizanje OR na lokalnoj razini. Upravljanje pretpostavlja partnerstvo i interakciju između građana i lokalne samouprave. Pojam dobrog upravljanja ima nekoloko značenja, preuzima razne forme, a jedna od njih je i održivost. Također, koncept dobrog upravljanja definiran je i kao "mreže i sredstva koja pomažu obrazovanju, koordinaciji i suradnji građana za zajedničku korist" (Evans et al. (2005:14)). Ne postoji sumnja da je promicanje dobrog upravljanja jedan od osnovnih pokretača lokalnog razvoja. Najbolji način da su u aktivnosti lokalne samouprave uključe osnovna načela dobrog upravljanja su odgovornost, transaprentnost, sudjelovanje, djellotvornost, usklađenost i povezanost.Naravno, politička predanost i volja za provođenje promjena preduvjeti su bez kojih i u ovom području uspjeh izostaje.

Pošto su mjesni odbori uključeni u lokalni razvoj, a mi smo pred samim izborima za iste, možda vrijedi i o ovoj temi razmisliti i vidjeti što se nudi.

"Održivi razvitak je razvitak koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija. Održivi razvitak ostvaruje ravnotežu između zahtjeva za unapređivanjem kakvoće života (ekonomska sastavnica), za ostvarivanjem socijalne dobrobiti i mira za sve (socijalna sastavnica) te zahtjeva za očuvanjem sastavnica okoliša kao prirodnog dobra o kojima ovise i sadašnja i buduće generacije. Poštivanje načela demokracije, ravnopravnosti spolova, socijalne pravde i solidarnosti, zakonitosti, poštivanje prava čovjeka te očuvanje prirodnih dobara, kulturne baštine i čovjekova okoliša pridonose očuvanju Zemlje za održavanje života u svoj svojoj raznolikosti. Na taj se način održivi razvitak ostvaruje kroz dinamično gospodarstvo s punom zaposlenošću, ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju, visok stupanj obrazovanosti građana, visok stupanj zaštite zdravlja i očuvanje okoliša."

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, veljača 2009.

Arhiva kolumni

Reklama