Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Kolumne

PORIJEKLO PREZIMENA U PREGRADI I OKOLICI

 • Ostala prezimena Ostala prezimena

  16.11.2007. 14:14:36 (Boris Krizmanić)
  Tagovi: krizmanić, porijeklo prezimena, prezime, prezimena
  • Čitanja: 15288

  Dok se za većinu prezimena nastalih prema krvnom srodstvu i prema zanimanju s velikom sigurnošću može reći da su nastala u drugoj polovici 16. stoljeća (nakon Tridentskog koncila), za prezimena (...)

 • Etnici i etnonimi Etnici i etnonimi

  04.11.2007. 17:16:39 (Boris Krizmanić)
  Tagovi: porijeklo prezimena, prezime, prezimena
  • Čitanja: 15954

  Etnonimi su prezimena istovjetna imenu nekog naroda ili su proizašla iz imena naroda kojemu je nositelj prethodno pripadao ili bio pod njegovom dominacijom.

 • Prezimena prema zanimanjima Prezimena prema zanimanjima

  23.10.2007. 15:19:03 (Boris Krizmanić)
  Tagovi: knjiga, kuhar, novac, prezimena, vlast
  • Čitanja: 24272

  Realno je pretpostaviti da je ova kategorija prezimena, ili njen veći dio, nastala kad i prezimena koja sadrže krvno srodstvo, dakle sredinom 16. stoljeća. Imenovatelj prezimena najvjerojatnije (...)

 • Prezimena nastala od karakteristike njegovog prvog nositelja Prezimena nastala od karakteristike njegovog prvog nositelja

  17.10.2007. 11:29:58 (Boris Krizmanić)
  Tagovi: pogačić, prezimena, štruk
  • Čitanja: 21217

  Ova prezimena najčešće su vezana na neku iznimnu tjelesnu karakteristiku (manu) njegovog prvog nositelja, naviku, a ponekad i neku duhovnu, karakternu crtu.

 • Prezimena koja sadrže krvno srodstvo Prezimena koja sadrže krvno srodstvo

  01.03.2007. 20:03:29 (Boris Krizmanić)
  Tagovi: mladi, prezimena
  • Čitanja: 13502

  Broj poželjnih imena u nekom kraju oduvijek je bio ograničen. I danas u selima sa stotinjak obitelji imamo na desetke Ivana, Stjepana i Josipa i mnoštvo varijanti tih imena.

 • Općenito o prezimenima Općenito o prezimenima

  24.02.2007. 13:02:17 (Boris Krizmanić)
  Tagovi: keglević, knjiga, mladi, prezimena
  • Čitanja: 9443

  Naša današnja predodžba o prezimenima proizlazi iz činjenice da se s njima rađamo pa su stoga ona nešto uobičajeno, nešto o čemu niti ne razmišljamo. No, već i površna analiza njihove pojave (...)

Arhiva kolumni

Reklama