Kamgrad: anketiranje zainteresiranih za stanove u Pregradi


Anketni listić - očitovanje o interesu kupnje stana
(PDF dokument, kliknite za skidanje)

Popunjeni neobvezujući anketni listić uputite na adresu investitora (poštom ili telefaksom) ili ga predajte u Upravni odjel Grada Pregrade.

Dodatne informacije možete dobiti od vođ. projekta B. Klasić dipl. ing. građ. 091/3430-351.