Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Gradonačelnik Marko Vešligaj poželio dobrodošlicu prvašićima

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/gradona%C4%8Delnik-marko-ve%C5%A1ligaj-po%C5%BEelio-dobrodo%C5%A1licu-prva%C5%A1i%C4%87ima

Novo

Reklama