Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Dječje gradsko vijeće organiziralo 5. malonogometni turnir za učenike i učenice OŠ Janka Leskovara

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/dje%C4%8Dje-gradsko-vije%C4%87e-organiziralo-5-malonogometni-turnir-za-u%C4%8Denike-i-u%C4%8Denice-o%C5%A1-janka

Novo

Reklama