Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Kolumne

01.10.2015. 20:48:10 - Tomica Kolar

Nišer nam ne brani

Ova kolumna objavljena je u listu Pregrada.info, broj 14. Možete ga preuzeti u PDF formatu (8 MB).

Arsen je umro i sad mi se plete među mislima njegova jetka primjedba jednom novinaru: "Oprosti, ali da bi mogao dobro pisati, morao bi znati i dobro čitati." Bože, kakva opomena! Ovdje se brzo zatvara krug, a svaki bi onaj koji piše, do svoje najdublje nutrine trebao biti svjestan činjenice da će i to što on napiše netko možda čitati. Istovremeno, biti svjestan odgovornosti u pitanjima koja se sama nameću: hoće li to što pišem biti dobro za čitanje i za ljude i još – koliko znam o onome o čemu govorim? Arsen je naravno znao na što je mislio, a svatko od nas može zamišljati svoje. Ne umišljam si kompetenciju na bilo kojem području, ali me goni želja za izricanjem misli i slika koje još, barem koliko znam, nisu izrečene. Želje su mi dobrohotne, ocjene su od jedan do pet. Dovoljno za uvod koji će poslužiti samo da dočara kontrast.

Aj vam je leš čitati tekst keri je napisan na standardni hrvatski štokafštini, kak tie gore ili na kajkafskem? Bujte iskreni! Kuliku mam iskustva, rekal bi da je novine leš čitati nek nuo kaj jas upraf pišem. Ste meli da pred suobuj nekaj napisanu na, naprimer, humskem? I pruobali čitati i pomislili: "Ki je tuo buog?" Ili te zavoje – nie, nuo, miesec, muost? Niste baš navajeni, znam. Ipak, pruobajte se posljušati dok govorite i pruobajte točnu tak, tuo zapisati! Mislim da bute me razmeli. Humčani su napravili najbuolju i najliepšu stvar za svoj guovor. Zrihtali su da je priznatu i zaštičenu kulturnu dobru ciele Hrvacke. A mi niesma na drugi planieti. Tuj sma, prek briega! Štokafski standard nema nič sličnega, ali naš fertalj liepe domovine je zdenec pun tega bogatstva. Ste pruobali pisati, kak sam vas malu priet pruosil? Nij lehku, ha? Nete se plašiti! Nij nam zabrajenu, fala Bogu.

Čul sam hnogu krat misal kak sma mi, Zagorci, premehki iliti predobri, kaj se našega guovora tiče. Kak mama osobinu ka svoje skrijema, kak mej vriednu, a hitru se i lehku primema tuđega. Dobru, liepu je da su ljudi otprenih nazoraf. Ipak, stuo krat sam se osveduočil, hnuogi tak dielaju, a i jas sam tuliku krat med jimi: dojde negdu Zagreba, z Dalmacije, z Bosne, Slavonije, draplje po svojem, a mi sma odmah poligloti, prilagodba je h sekundi! Duo je tuo doživel i primetil, dobru zna kaj govorim i sigurnu bi se sluožil z menuj da su takvi trenutki i komični i tragični h istu vrieme.

Mogli sma škuoli čuti, duo je posljušal, da naš jezik hu sebe ma tri diele: čakafski, kajkafski i štokafski, a jen je med jimi z dogovoram zbran, da bi bil glavni. Se tuj štima, mali sma narod, nemrema meti tri jezike službene, ali kakva bi onda trebala biti sudbina nih dveh ke niesu standardni i glavni? Fundati? Pa, ne, ne baš direktnu, ali po malem bu se došlu na svoje, negdu si je mislil. Mlade mame i tateki, ali i babice i dedeki, negda mi zglediju kak da h glavi maju nekakve prekidače. Med suobuj se spaminaju normalnu, nak kak su se uvek doma spaminali, po Zagorski - rekli bi jeni, a da se pa obračaju mali svoji dieci – govoriju po štokafski. Ka vam je naš kajkafski tak gerdi, ka vam se je kaj zameril? Ili mislite, či bute diecu priet nafčili "praf" govoriti, da buju jim vučiteljice h škuoli odmah davale same petice? Dečica naša cielu buju življeje, tak i nak, vučili standardni hrvacki jezik, ot škuole, knjig, televizije do novin i interneta. Nebuju se meli ke skriti ka se ga nijbi nafčili, či buju samu malu hteli. A ke buju i ot koga buju vučili svoj materinski jezik? Ot koga, ak ne od nas starijih, keri sma bili na zdencu i pili do mile vuolje. Oprostite mi, ali jas ne mislim da mi, kajkafci, materinski jezik morema nafčiti f škuoli. Mogli bi, ali još takve škuole niesu napravili. Retku ke, kakaf vučitelj ili vučiteljica, maju dara i tam su dieca srečni, zatu ka jim je mel duo pokazati da nuo kaj je lepota nie grehota.

Moj pajdaš nafčil me je jenu štosnu rečenicu, kera na šaljivi način liepu kaže ljepotu našega jezika. "Fčere me je f Ceilju, f čeilu, fčeila pičila." Pruobajte na glas pročitati! Te rieči same popievljeju! Tak bi rekli h Suopotu. Ali h Suopotu nigdar nijbi rekli Suopot, nek Soupot! Tuo je naše bogatstvu! Nemre se deti h banku, nemreš si za jega kupiti biciklin, ali vriedi! Bormeč vriedi. Nie ke bi radi se poravnali, ke bi radi da si govorima jednak (još malu buju jeni rekli da si trebama govoriti engleski), temu su strahu, tuo jim je preveč komplicieranu. Kaj bi bilu komplicieranu?! Raketna tehnologija je komplicierana…

Bliži se berba gruojzdja, liepi naši jesenski dnevi h tersjaf i h klietima. Gruojzdje dobiva muklu. Pitajte hnučeka či zna kaj je muklu! Dok bu se h putaf doneslu h kliet i zamlelu, delu bu se h prešu, a dole bu potekal fini (tu letu bi znal biti praf fini!) mošt. H nekteri klieti najde se još i stara preša. Una je ciela složena z dielaf čije ime, saku za se, diši po naši starini. Klup, četiri stiebri, plohi, pagača, pieh, igle, počuvalniki, tram, ovnek, svieča, priešni kamen, jena batina za verteti i otspuot kamena, na svieči – maček! Jeni veliju da maju bačve, a drugi još maju voznice i lagve. Ne znam samu kak bi se na kajkafskem rekla rosfrajna pasuda… S te pasude, kak se got zvala, Buog nam ga ne skrati hnogu, hnogu krat natočiti za kriepost i za dobru vuolju.

Ste došli do kraja, nieste odustali? Buog vam plati, na nebeskih vrati. Pruobajte pervu poruku, keru bute pisali na mobitelu ili na fejsbuku, napisati na kajkafskem! Nišer nam ne brani.

Vezano

Arhiva

Arhiva kolumni

Reklama