Izlo�ba fotografija s naslovnica Pregrada.info portala

Izlo�ba fotografija u Gradskoj knji�nici Pregrada trajat �e od petka 08. do 22. velja�e 2008. godine.
Fotografije se prodaju po cijeni od 200 kuna (dimenzije 30x40cm s uklju�enim uramljivanjem - sponzor Staklorez Buri�), a sav prikupljeni iznos donirat �e se Dru�tvu "Na�a djeca" iz Pregrade.
Za sve informacije obratite se na info@pregrada.info.
Pregrada.info
Fotografija #1 Fotografija #2 Fotografija #3 Fotografija #4 Fotografija #5 Fotografija #6 Fotografija #7 Fotografija #8 Fotografija #9 Fotografija #10 Fotografija #11 Fotografija #13