Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

25.05.2017. 18:13:58 - Niskogradnja d.o.o

Započelo prvo ovogodišnje malčiranje i održavanje prometnica u Pregradi

Započelo je prvo ovogodišnje malčiranje i održavanje prometnica na području mjesnih odbora grada Pregrade. Malčiranje će se provoditi prema rasporedu i vremenskim prilikama, a započelo je u MO Pregrada i Pregrada Vrhi. Radove izvodi Niskogradnja d.o.o., a obavlja ih na temelju Ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta, i prema Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pregrade.

 

Reklama
Hrvatska na dlanu