Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

06.12.2007. 15:05:21 - Josip Krušlin

Obavijest o sakupljanju EE otpada

Foto: www.ecoaction.com.au

Dana 13. srpnja 2007. godine Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na temelju Zakona o otpadu donijelo je Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Tim pravilnikom je u potpunosti uspostavljen sustav za gospodarenje električnim i elektroničkim otpadom (u daljnjem tekstu - EE otpad).

EE otpad ne smije se deponirati na deponiju komunalnog otpada, jer najveći dio EE otpada spada u kategoriju opasnih otpada koji se mora kvalitetno zbrinuti.

Sustavom za gospodarenje EE otpadom je stvorena mreža kako bi se olakšalo zbrinjavanje navedenog otpada. Ona omogućava građanima da telefonom nazovu ovlaštenog sakupljača koji dolazi u kuću ili poslovni prostor i besplatno preuzima aparat (koji je teži od 30 kg) kojeg se građanin, odnosno tvrtka, želi riješiti. Građani i tvrtke od ovlaštenog sakupljača dobivaju potvrdu, odnosno ovjereni prateći list, kojim dokazuju da su EE otpad predali ovlaštenom sakupljaču.

Sakupljanje i prijevoz EE otpada obavlja se bez naplate

Predajom EE otpada uz prateći list ispunjene su odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnim EE uređajima i opremom jer je otpad predan ovlaštenom skupljaču. Posjednici i posjednici u kućanstvu mogu EE otpad predati isključivo ovlaštenom sakupljaču ili njegovom suradniku koji određenim dokumentom može dokazati da zastupa ovlaštenog skupljača.

Pozivom na besplatni broj telefona 0800 444 110 ostvarujete besplatno preuzimanje električnog i elektroničkog otpada ili prijavom na web stranici: http://www.eeotpad.com

Sakupljaju se sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme iz Dodatka IB pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom za cijelo područje Republike Hrvatske

  • Veliki kućanski uređaji
  • Mali kućanski uređaji
  • Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
  • Oprema široke potrošnje za razonodu
  • Rasvjetna oprema
  • Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)
  • Igračke, oprema za razonodu i športska oprema
  • Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja)
  • Instrumenti za nadzor i upravljanje
  • Samoposlužni aparati

Za područje Krapinsko-zagorske županije ovlašteni sakupljač EE otpada je tvrtka Idolum d.o.o., tel 091/8848-021 i 098/512-527, e-mail: idolum.krapina@gmail.com.

VIše informacija o EE otpadu: 

Reklama