Branje grojzdja 2004.

S podjele pehara i diploma sudionicima radioamaterskog UKV natjecanja "Pregrada 2004."

S podjele pehara i diploma sudionicima radioamaterskog UKV natjecanja "Pregrada 2004."
S podjele pehara i diploma sudionicima radioamaterskog UKV natjecanja "Pregrada 2004."
S podjele pehara i diploma sudionicima radioamaterskog UKV natjecanja "Pregrada 2004."
Zatvori © Pregrada.info