Kak taubeka dva...
Kak taubeka dva...

Branje grojzdja 2001.

Joj kak sam umoran!

Na mladima svijet ostaje!
Na mladima svijet ostaje!
Joj kak sam umoran!
Zatvori © Pregrada.info